Atostogos

Atostogos 5-6 klasėms ir gimnazijos I–IV klasėms
Rudens 2017-10-30–2017-11-03 (3 dienos)
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27–2018-01-03 (5 dienos)
Žiemos 2018-02-19–2018-02-23 (5 dienos)
Pavasario (Velykų) 2018-04-03–2018-04-06 (4 dienos)

Vasaros (I-IV) gimnazijos klasių

2018-06-18–2018-08-31**

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko užsienio kalbos egzamino kalbėjimo dalį ir (ar) lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, perkeliamos į 04-18 ir 04-19 dienas;
**gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

Atostogos 1–4 klasėms
Rudens 2017-10-30–2017-11-03 (3 dienos)
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27–2018-01-03 (5 dienos)
Žiemos 2018-02-19–2018-02-23 (5 dienos)
Pavasario (Velykų) 2018-04-03–2018-04-06 (4 dienos)
Vasaros 2018-06-01–2018-08-31

Komentavimo galimybė išjungta.