Mokslo metų užbaigimo šventė

Š. m. birželio 5 d. į gimnazijos salėje vykusį mokslo metų užbaigimo koncertą sukvietė 9–11 klasių mokiniai, muzikuojantys įvairios sudėties ansambliuose. Koncerto pradžioje buvo pristatytas 9 klasės mokinės A. E. Janonytės sukurtas gimnazijos himnas – įvykusio konkurso nugalėtojas. Klausytojai gausiais aplodismentais įvertino jaunos gimnazistės kūrinį, kurį visa bendruomenė nuo šiol galės atlikti įvairių renginių ir švenčių metu.

Koncerto programoje skambėjo skirtingų stilių ir žanrų lietuvių ir užsienio kompozitorių sukurti kūriniai. Nors ansamblinis muzikavimas nuo šių mokslo metų tapo privalomu dalyku visiems mokiniams, galima pasidžiaugti, kad grojimas ar dainavimas nedideliame kolektyve patinka kiekvienam atlikėjui. Koncertą užbaigė mušamųjų instrumentų ansamblio pristatyti kūriniai, kurių atlikimas po gausaus būrio kitų mokinių pasirodymo prikaustė visų klausytojų dėmesį.

Koncerte apsilankė buvęs tremtinys, inžinierius R. Baltutis, kuris su nuoširdžia padėka ir tikėjimu, kad bendradarbiavimas tęsis, gimnazijos direktorei I. Asauskienei įteikė autorių J. Vyliūtės ir G. Kirdienės knygą „Lietuva ir muzika Sibire“. Mat, gegužės pabaigoje į šios knygos pristatymo renginį gražia muzikine programa įsiliejo ir mūsų gimnazijos atlikėjai.

Direktorė I. Asauskienė koncerto metu įteikė padėkas puikiai ir gerai besimokantiems mokiniams, pagerbti buvo ir mokiniai už aktyvią koncertinę, kūrybinę, visuomeninę veiklas bei už meninius pasiekimus. Padėkos perduotos ir keliems mokinių tėveliams už jų indėlį puikiai auklėjant savo vaikus.

Koncerto vedėja mokytoja R. Sližienė, išklausius visų atlikėjų pasirodymo, palinkėjo baigiamųjų klasių mokiniams sėkmingų egzaminų ir visiems gerų įspūdžių vasaros atostogų metu.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.