Kategorijos: Uncategorized | Komentarai įrašui yra išjungti

Mūsų muzikos puokštės kiekvienam…

Muzika reikalinga mums visiems. Todėl tiek dovanoti, tiek gauti muzikinę puokštę malonu kiekvienam, o pasitinkant vasarą švenčių būta daug…

Gegužės–birželio mėnesiais gimnazijos akordeonistai dalyvavo daugelyje renginių ir sveikino klausytojus įvairiomis progomis. Gegužės mėnesį turėjome galimybę dalyvauti tarptautinio akordeonistų orkestro „Baltic tremolo“ šventiniame renginyje. Vienam iš  orkestro dirigentų, orkestro iniciatoriui Valdo Vark švenčiant jubiliejinį gimtadienį susirinko visų trijų orkestre grojančių šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos atstovai. Visų mūsų sveikinimus lydėjo muzika. Lietuvos akordeonistų sveikinimas – solisto Jono Vozbuto ir akordeonų dueto kartu su Orinta Lukauskaite atliekama nuotaikinga muzika.

Skaityti toliau

Kategorijos: Uncategorized | Komentarai įrašui Mūsų muzikos puokštės kiekvienam… yra išjungti

Kategorijos: Uncategorized | Komentarai įrašui yra išjungti

Projektas „Skaičiai augalų pasaulyje“

Birželio 17 d. Šiaulių universiteto Botanikos sode 6, 7 ir I–III gimnazijos klasių mokiniai vykdė gamtamokslinių ir tiksliųjų mokslų projektą „Skaičiai augalų pasaulyje“. Mokiniai susipažino su augalija, naudodamiesi IT instrumentais atliko praktines biologijos ir matematikos užduotis. Nors oras buvo lietingas, dalyviai nuotaikos neprarado ir entuziastingai įgyvendino visus numatytus projekto tikslus.

Mokytojos E. Leparskienė, R. Valiukienė, R. Jonaitienė

Kategorijos: Uncategorized | Komentarai įrašui Projektas „Skaičiai augalų pasaulyje“ yra išjungti

Dailininkų veiklos  

Paskutinės šių mokslo metų dienos gimnazijos dailininkams buvo kitokios nei įprasta. Vietoje tradicinių pamokų vyko suintensyvintos dailinės veiklos kitose aplinkose.

Birželio 12 d. 5–7 bei I–III gimnazijos klasių mokiniai vyko į Šiaulių Chaimo Frenkelio vilą susipažinti su nauja paroda „Rožės kodas“. Apie parodą labai įdomiai papasakojo muziejininkė Jūratė Kaučikaitė. Rožė – nepaprastai plataus spektro simbolis, kuris randamas vaizduojamojoje ir taikomojoje dailėje, religijoje, istorijoje, heraldikoje, mitologijoje, literatūroje, grožio industrijoje, medicinoje. Šis simbolis plačiai paplitęs ir geografine prasme Europos, Tolimųjų ir Artimųjų Rytų šalyse. Paroda skirta iškoduoti, atskleisti „rožės kodą“ kuo įvairiapusiškiau, todėl šalia vaizduojamosios ir taikomosios dailės lygiavertę vietą užima informacija apie rožės ir jos simbolio vietą istorijoje, mene, buityje, literatūroje, atskleidžiamos sąsajos su religija ir kt. sritimis. Apžiūrėję parodą jaunesniųjų klasių mokiniai ieškojo motyvų Ch. Frenkelio vilos kieme, kur šiuo metu žydi daugybė rožių rūšių. Vyresnieji mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ir pasidarė rožes iš odos.

Skaityti toliau

Kategorijos: Uncategorized | Komentarai įrašui Dailininkų veiklos   yra išjungti

Tarptautinis piešinių konkursas „Regiu muziką“

Mokslo metams artėjant į pabaigą gimnazijos dailės metodinės grupės iniciatyva buvo organizuotas tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Regiu muziką“. Konkurso tema pasirinkta, remiantis žymaus Lietuvos dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio teze „Negaliu atskirti to, ką matau, nuo to, ką girdžiu…“. Organizuojant konkursą, buvo siekiama sudaryti sąlygas mokiniams kūrybiškai perteikti savo požiūrį į konkurso temą, t. y., pajausti ir išreikšti dviejų meno šakų: muzikos ir dailės sąsajas. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kūrybinę iniciatyvą, estetinį skonį ir originalumą, skatinti meninę raišką, aktyvinti tarptautinį pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Skaityti toliau

Kategorijos: Uncategorized | Komentarai įrašui Tarptautinis piešinių konkursas „Regiu muziką“ yra išjungti