Akordeonininkų orkestras

Visi gimnazijos akordeono specialybės mokiniai turi galimybę lavinti savo muzikinius gebėjimus, ugdyti instrumento valdymo įgūdžius, tenkinti kūrybinės saviraiškos poreikius muzikuodami akordeonistų orkestre. Gimnazijos akordeonistų orkestras – tai kolektyvas savo repertuare turintis  įvairių žanrų ir meninio sudėtingumo muzikos. Čia moksleiviams pagal gebėjimus parenkama muzikinė partija, todėl kiekvienas jų jaučiasi pilnavertis kolektyvo narys. Koncertinės programos repetavimas, dalyvavimas koncertuose, konkursuose, festivaliuose įtraukia moksleivius į bendruomenės ir visuomenės gyvenimą, plečia jų akiratį, leidžia aktyviai, kūrybingai ir kryptingai veikti.

Akordeonistų orkestras dažnai koncertuoja Šiaulių mieste, rajone, krašto muzikos ir meno bei bendrojo ugdymo mokyklose, dalyvauja Lietuvos akordeonistų asociacijos renginiuose, respublikinių dainų švenčių programose. Akordeonistų orkestras nuolatinis tarptautinio festivalio „Linksmasis akordeonas“ dalyvis ir organizatorius, jo nariai sudaro tarptautinio akordeonistų orkestro „Baltic tremolo“ pagrindą.

Akordeonistų orkestro veikla neatskiriama nuo tarptautinio akordeono muzikos festivalio „Linksmasis akordeonas“ ir tarptautinio akordeonistų orkestro „Baltic tremolo“ veiklos. Kolektyvas turi paruošęs didelę koncertinę programą, kurios repertuare yra įvairių tautų, epochų ir žanrų muzika. Ši programa buvo atlikta festivaliuose „Parnu akordionuumuusika“ Estijoje, „Limbaži akordeonų muzika“ Latvijoje, „Sata Hame Soy“ Suomijoje. Kolektyvas koncertavo Italijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Švedijoje.

Akordeonistų orkestras dalyvauja ir tarptautiniuose konkursuose. Laimėti laureatų diplomai konkursuose Estijoje ir Ukrainoje, o tarptautinio orkestro „Baltic tremolo“ sudėtyje pelnyti apdovanojimai „Praha days“ konkurse Čekijoje, „Citta di Lanciano“ taurės konkurse Italijoje, „Akordeonų regata“ konkurse  Estijoje.

2019‒2020 m.m. orkestras tarptautinio akordeonistų orkestro „Baltic tremolo“ sudėtyje dalyvavo kūrybinėje vasaros stovykloje Estijoje, o paruošta programa buvo atlikta prie Estijos ir Latvijos sienos, minint „Baltijos kelio“ 30 metų jubiliejų, dalyvauta tarptautiniame festivalyje „Parnu akordionuumuusika“ Estijoje. Mokslo metų bėgyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pasiruošimui moksleivių dainų šventei „Tu mums viena“.  Deja, ši šventė, kaip ir kiti dideli renginiai šią vasarą nevyks.

Džiugu, kad kuriant naujas programas, įgyvendinant projektus gimnazijos akordeonistų orkestro ir metodinės grupės veikloje aktyviai dalyvauja gimnazijos absolventai ir Šiaulių krašto muzikos ir meno mokyklų akordeono pedagogai. Muzikavimas drauge su mokytojais ir studentais – tai motyvacija tobulėti, tai mūsų profesinės šeimos stiprybė.

Vadovė Marytė Markevičienė

Komentavimo galimybė išjungta.