Akordeono muzika skambėjo šokių ir poezijos festivaliuose

Gimnazijos akordeonistai organizuodami tarptautinį akordeono muzikos festivalį-konkursą „Linksmasis akordeonas“ bendradarbiauja su daugeliu Šiaulių miesto meninių kolektyvų. Tai – chorai, orkestrai, šokių kolektyvai, aktoriai ir kiti atlikėjai. XII festivalio „Linksmasis akordeonas“ programoje dalyvavo Šiaulių kultūros centro šokių studijos „Aušrelė“ šokėjos. Todėl mes su malonumu priėmėme kvietimą dalyvauti XIII tarp­tau­ti­nio šo­kio fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Auš­ri­nė žvaigždė“ ati­da­ry­mo kon­cer­te.

Tre­čia­die­nio, gegužės 22-osios, va­ka­rą Šiau­liuo­se, prie Talk­šos eže­ro skam­bė­jo mu­zi­ka, su­ko­si šo­kė­jų ko­lek­ty­vai. Čia vy­ko Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­to XIII tarp­tau­ti­nio šo­kio fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Auš­ri­nė žvaigž­dė“ ati­da­ry­mo kon­cer­tas. Koncertą iškilmingai tema iš A. L. Webber operos „Fantomas“ pradėjo gimnazijos akordeonistų orkestras. Puikus pavasario oras, besibūriuojantys šokėjų kolektyvų dalyviai, gerai nusiteikę koncerto dalyviai džiugino šiauliečius puikiais pasirodymais…

Kasmet gegužės mėnesį į Šiaulius atkeliauja tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ ir kasmet kartu su poezija jame skamba akordeono muzika. Šiemet festivalis jubiliejinis, jau 55-asis. Gegužės 24 d., penktadienį, Chaimo Frenkelio vilos kiemelyje vyko „Poezijos pavasario 2019“ renginys Šiauliuose. Jame dalyvavo poeto Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas Tomas Vyšniauskas, poetės Dalia Bielskytė, Lina Buividavičiūtė, Sinikka Vuola (Suomija), aktorė Agnė Šiaulytė. Renginyje muzikavo  akordeonistai Motiejus Dudnikas ir Miglė Dambrauskaitė. Jauki Ch. Frenkelio vilos kiemelio aplinka, nuoširdi poezija ir nuotaikinga muzika skleidėsi visomis pavasario spalvomis.

Mokytoja Marytė Markevičienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.