Aktyvūs mokytojų mokymaisi mokinių atostogų metu

Kovo 24 dieną mokytojai skyrė įvairių sričių patirtiniam mokymuisi: gilino finansinio raštingumo įgūdžius, tikrino saugos žinias, dalinosi patirtimi gimnazijos mokytojų surengtame seminare-praktikume. Patirtinis mokymasis puikiai atliepia visas esmines šiuolaikinio mokymosi organizavimo nuostatas ir labai siejasi su kitomis šiandien aktualiomis mokymosi strategijomis, tokiomis kaip mokymasis bendradarbiaujant, reflektyvus, konstruktyvus, įrodymais grįstas, autentiškas, probleminis ir net savivaldus mokymasis. Be to, patirtinis mokymasis visada priklausė neformaliojo švietimo sričiai, todėl buvo ir bus organiška suaugusiųjų švietimo dalimi.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.