Aplinkosauginio projekto „Mano žymė pasaulio drobėje…“ veiklų apibendrinimui – kūrybinių darbų paroda ir fotoknygos

Spalio 3 dieną, skambant abiturientų Nedo Uzakov ir Mato Beržinsko atliekamiems kūriniams, gimnazijoje  surengtas iškilmingas plenerų metu sukurtų dailės darbų parodos atidarymas.

Renginį vedusi fortepijono mokytoja ekspertė Raimonda Sližienė džiaugėsi, kad talentingi mokiniai savo darbais puošia gimnazijos erdves. Mokinių darbų paroda bus eksponuojama ne tik gimnazijoje, bet papuoš ir Šiaulių miesto erdves. Projekto metu įgyta patirtimi džiaugėsi bei džiaugsmu dalinosi projekto dalyviai: dailės mokytojai – Vilija Lesauskienė, Janina Budrienė, Aida Juškaitė, Voldemaras Barakauskas, Justina Šaltė, Loreta Narušienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Asta Vaičiūnienė.

Šiaulių miesto savivaldybės remiamo projekto veiklos sujungė tiriamąją, kūrybinę ir šviečiamąją sritis.

Didelis dėmesys gimnazijoje skiriamas aplinkos pažinimui – tiriamajai veiklai. Aplinkos kokybės gamtamoksliniai tyrimai atliekami 1 kartą per savaitę 2 gamtamoksliniuose būreliuose pagal tvarkaraštį. Įvykdyta ir aprašyta daugiau kaip 20 gamtamokslinių tyrimų. Rezultatai naudojami pamokose (pasaulio pažinimas, gamta ir žmogus, biologija, fizika), vykdoma šviečiamoji veikla gaminant lankstinukus, organizuojant gamtamokslines veiklas ikimokyklinėse įstaigose.

Projektas buvo vykdomas su 3 užsienio, 4 miesto mokyklų mokiniais ir 3 miesto ikimokyklinių įstaigų auklėtiniais. Pirmiausia į projekto veiklas įtraukėme gimnazijos projekto partnerius iš Italijos, Ispanijos, Graikijos. Balandžio–birželio mėnesiais mokiniai savo šalių viešose gamtinėse erdvėse tapė ir savo piešiniuose akcentavo pastebėtas aplinkosaugines problemas. Užsieniečiai atvežė savo darbus.

2018-05-07 vitrinose prie restorano „Čili pica“ buvo atidaryta įvairių šalių jaunųjų tapytojų kūrybos darbų paroda „Mano žymė pasaulio drobėje“. Dalis darbų buvo išvežta į Ispanijos parodas muziejuose.

2018-05-07 kartu su užsieniečiais „Saulės diskų“ aikštėje prie Šiaulių m. savivaldybės surengtas į veiklas įtraukiantis renginys mieste „Mano žymė pasaulio drobėje“. Šiaulių miesto erdvėse skambėjo klasikinė muzika, renginio dalyviai įsitraukė į edukacines veiklas, tapė ekologiškomis priemonėmis.

Renginio metu buvo išdalinta 100 lankstinukų „Šiaulių aplinkos kokybė“, kuriuos mokiniai parengė remdamiesi gimnazijos gamtamoksliniuose būreliuose atliktų eksperimentų rezultatais. Mokiniai tyrė vandens, oro, dirvožemio kokybę.

2018-05-24 Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti Talkšos ežero pakrantėse buvo surengtas tarpmokyklinis aplinkotyrinis renginys 5 mokyklų komandoms „Aplink Talkšą”. Šis renginys vyko 8 kartą. Renginio metu mokiniai plėtojo gamtamokslines kompetencijas. Buvo tiriama Talkšos ežero vandens, pakrančių grunto kokybė, atliekami aplinkos kokybės vertinimai.

2018-06-12/14 Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai pažymėti organizavome plenerą Telšiuose. Bendradarbiavome su Telšių dailės mokykla ir Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetu. Dalyvaudami natūralaus piešimo veiklose mokiniai galėjo išreikšti save.

2018-09-07/08 organizavome plenerą Kurtuvėnuose. Įgyvendintos 30 gimnazistų aplinkotyros veiklos, tobulinti dailės įgūdžiai. Plenero dalyviai vakarais dalyvavo mokymuose „Ekologinio pėdsako nustatymas“, mokėsi atsakingo vartojimo. Darbai buvo įrėminti ir parengti tapybos darbų parodai „Mano žymė pasaulio drobėje“, kurios iškilmingas atidarymas įvyko 2018-10-03 gimnazijoje. 30 darbų paroda bus eksponuojama Šiaulių aukštosiose mokyklose, bibliotekose ir pan.

2018-09-15 dalyvavome akcijoje „Laisvė dviračiui“. Renginio metu Šiaulių miesto gyventojams išdalinome 100 informatyvių, mokinių kurtų, lankstinukų, propaguojančių važinėjimą dviračiais, laisvalaikio leidimą gryname ore.

2018-09-18/27 pažymėjome pasaulinę natūralios aplinkos dieną. 3 Šiaulių miesto ikimokyklinėse įstaigose organizavome gamtotyros kūrybines dirbtuves: kartu su vaikais atlikome paprastus aplinkos tyrimus-eksperimentus, mokėme naudotis projekto lėšomis įsigytais prietaisais, sustiprinome vaikų atliekų rūšiavimo įgūdžius.

Spalio pabaigoje parengėme 28 projektą reprezentuojančias fotoknygas „Mano žymė pasaulio drobėje“.

Projekto vadovė Asta Vaičiūnienė

Daugiau nuotraukų

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.