Įsivertinimo metodika

Naujas veiklos kokybės įsivertinimo modelis

addd

Veiklos kokybės įsivertinimo modelis sudarytas iš 4 vertinimo sričių, kurios detalizuojamos temomis, iš viso – 11, o šios skaidomos į 25 rodiklius ir 67 raktinius žodžius bei jų paaiškinimus. Kaip atskira sritis neišskirta mokyklos kultūra, jos aspektai aprašyti rezultatus lemiančiose srityse. Veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandaros aprašymas pateiktas Metodikos 1 priede (žr. dokumentai).

 Dokumentai

 2016-03-29 įsakymas Nr. 2V-267

Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Priedas Nr. 1. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara (nauji rodikliai)

Priedas Nr. 2. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema

Komentavimo galimybė išjungta.