Choro dirigentų koncertas-egzaminas

Gegužės 9 dieną įvyko baigiamasis abiturienčių choro dirigenčių Gabrielės Matuzaitės (mokytoja R. Ragauskaitė)  ir Rimos Vaitekūnaitės (mokytoja R. Daukantaitė) koncertas-egzaminas, į kurį  atvyko ir gausus būrys svečių – gimnazijos meno kolektyvai.

Koncertą pradėjęs gimnazijos akordeonų orkestras, vadovaujamas Marytės Markevičienės, atliko R.  Galliano „New York tango“. Prie akordeonininkų prisijungę choristai padovanojo klausytojams E. L. Vėberio „Šventinį koncertą“, paklususį tvirtiems choro vadovės R. Daukantaitės mostams. Orkestrui aranžuotę parengė abiturientas, orkestro dalyvis Arnas Šimaitis.

III–IV gimnazijos klasių vokalinis ansamblis (vadovė R. Daukantaitė, koncertmeisterė V. Gučienė)  atliko G. Svilainio „Pūski, vėjeli“. Abiturientė Gabrielė padainavo M. Legrano kūrinį „Aš tavęs palauksiu“.

Šiais metais gimnaziją baigiančios merginos turėjo skirtingą muzikinį pasiruošimą: Gabrielė įstojo prieš 4 metus, baigusi Šiaulių Medelyno progimnazijoje 8 klases ir Šiaulių 1-osios muzikos mokykloje chorinio dainavimo specialybės 3 klases, o Rima atvyko mokytis prieš 2 metus, baigusi Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje 10 klasių ir Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje fortepijono programą.

  1. Vaitekūnaitė padirigavo G. Giplin „Confitemini Domino“.

Gimnazijos mišrus choras, diriguojamas G. Matuzaitės, atliko G. Kalino aranžuotą lietuvių liaudies dainą „Aukšti kalnai, lygios lankos“. Chorui pritarė liaudiškos muzikos ansamblio „Jovarėlis“ orkestro grupė, kuriai vadovauja mokytoja R. Vaišnorienė. Ansamblio „Jovarėlis“ dalyviai dar padovanojo klausytojams J. Švedo harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Tykiai tykiai“.

Koncerto pabaigoje visų laukė maloni staigmena – kanklių ansamblis atliko mokytojos R. Marozienės kūrinį „Medžio sapnai“.

Šis bendras gimnazijos kolektyvų koncertas – puiki iniciatyva, galinti išaugti į gražias ateities tradicijas. Koncerto dalyviai bei kolektyvų vadovai džiaugiasi bendradarbiavimu, taip pat turi sumanymų ateičiai.

Abiturienčių vardu dėkojame visiems koncerto dalyviams ir kolektyvų vadovams, taip pat tariame nuoširdų „ačiū“ koncerto vedėjai – mokytojai Raimondai Sližienei.

Mokytoja Rita Ragauskaitė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.