Darbo taryba

Dalė Marcišauskienė, pirmininkė

Marius Būda, pirmininkės pavaduotojas

Greta Čėsnienė, sekretorė

Gražvydas Nemeikšis

Rimantė Storožišinienė

El. p. darbotaryba@sondeckis.lt

Komentavimo galimybė išjungta.