eTwinning projektas „Make a Picture“

eTwinning projektas „Make a Picture“ vykdytas 2018/2019 mokslo metais. Projekto trukmė – 9 mėnesiai: nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio. Projekte dalyvavo Italijos, Kroatijos, Turkijos, Rumunijos ir mūsų gimnazijos 1-4 klasių  moksleiviai ir dailės mokytojos Janina Budrienė (3-4 klasės), Loreta Narušienė (2 klasė) bei Justina Šaltė (1 klasė). Programa „eTwinning“ skatina Europos mokyklų bendradarbiavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT).

Projekto tikslas – skatinti mokinius bendrauti ir mokytis naujų kūrybinės raiškos būdų per aktyvią meninę veiklą. Mokiniai ne tik pristatė save ir savo mokyklą, miestą piešiniuose draugams, bet ir piešė savo mylimus gyvūnus, augalus, draugų portretus. Pagal projekto planą, mokiniai susipažino su vietiniu menininku ir jo kūryba bei kūrė įvairiomis dailės technikomis interpretacijas žymių dailininkų kūrybos temomis.  Mokiniai turėjo galimybę kurti bendrus piešinius – Kalėdinius atvirukus su projekto partneriais iš užsienio šalių naudojantis Twiddla internetine programa. Visa projekto medžiaga buvo talpinama eTwinning platformos projekto „Make a Picture“ TwinSpace erdvėje.

Projekto veiklos buvo integruotos į ugdymo turinį. Mokinams patiko. Buvo ugdomos mokinių pažinimo, mokėjimo mokytis, komunikavimo, užsienio kalbos vartojimo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo bei asmeninė kompetencijos. Veiklos, kurias mokiniams teko vykdyti kartu, ugdė jų atsakomybę. Jiems buvo įdomu kaip projekto partneriai atliks užduotis. Skatino mokinius ir mokytojus būti kūrybiškais, laiku atlikti numatytus darbus, semtis gerosios patirties ir idėjų iš projekto partnerių, įvaldyti naujas IT priemones, tobulinti anglų kalbą.

Projektas padėjo vystyti ne tik mokinių, bet mokytojų tarpkultūrinę kompetenciją, kaip tolerantiško požiūrio formavimą į kitas kultūras savo tapatybės kontekste. Padėjo visiems geriau suprasti kitų kultūrų ir požiūrių supratimą, plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto veiklos skatino ugdymo procesą organizuoti ne mokyklos aplinkoje. Buvo praktiškai įgyvendintas pamokos kokybės ir ugdymo aplinkos gerinimas, mokinių mokymosi motyvacijos didinimas. Darbas grupėje padėjo pasiekti rezultatą, ugdė toleranciją.

Projektui pasibaigus mokykloje buvo eksponuota projekto „Make a Picture“ geriausių piešinių paroda.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.