Iniciatyvių mokytojų klubo nariai dalijosi nuotolinio mokymo patirtimis

Pasibaigus gana neįprastiems ir nemažai pastangų pareikalavusiems mokslo metams birželio 25 d. gimnazijoje surengtas Iniciatyvių mokytojų klubo susirinkimas „Nuotolinis mokymas: iššūkis ar galimybė?“, kuris įprasmino ir apibendrino skirtingas mokytojų nuotolinio mokymo patirtis bei įkvėpė juos savo nuotolinio darbo metodus pritaikyti ir įprastose pamokose. Savo gerąja patirtimi dalijosi dailės dalykų mokytojos L. Narušienė, J. Šaltė, J. Budrienė, A. Juškaitė, V. Lesauskienė, pradinių klasių mokytoja J. Butenienė, bendrojo ugdymo dalykų mokytojos R. Jonaitienė, Z. Gramailienė, muzikos dalykų mokytojai N. Januškienė, A. Bernotas, R. Sližienė, R. Marozienė. Optimistiškai nuteikė mokytojų novatoriškumas, kūrybiškumas. Daugelį karantino metu pradėtų veiklų jie ketina tęsti ir kitais mokslo metais. Gerosios patirties sklaida yra būtina siekiant ugdymo proceso kokybės, todėl šio klubo narių veikla bus tęsiama ir kitais mokslo metais.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Regina Marozienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.