Integruota pamoka „Micro:bit panaudojimas ilgį matuojant pėdomis“

Gimnazijos šeštokams pamokos vyksta įvairiomis formomis. Gruodžio 14 dieną šios klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje informacinių technologijų ir gamtos ir žmogaus pamokoje „Micro:bit panaudojimas ilgį matuojant pėdomis“. Mokiniai, pakartoję greičio, ilgio ir laiko matavimo vienetus, pasigamintu chronometru (mikro:bit) atliko laiko matavimą, skaičiavo greitį ir nueitą atstumą pėdomis.

Tokių pamokų metu mokiniai susipažįsta su  mikrokompiuterio „BBC micro:bit“ pagrindinėmis savybėmis, įgyja technologijų bei programavimo pagrindus, ugdosi algoritminį mąstymą, analizės ir problemų sprendimo strategijas, komunikavimo, asmeninę, pažinimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, dalykines kompetencijas.

Vedamos integruotos pamokos išplečia ir susieja mokinių žinias bei gebėjimus, didina mokinių mokymosi motyvaciją. Integruotos pamokos skatina skirtingų dalykų mokytojų bendradarbiavimą.

Informacinių technologijų mokytoja Rasa Jonaitienė ir gamtos ir žmogaus mokytoja Giedrė Kielaitė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.