Integruotos nuotolinės pamokos

Integruotos pamokos – tai mokymosi metodas, kurį taikant racionaliau panaudojamas pamokų laikas, jos tampa įdomesnės, o žinių bei įgūdžių įgyjama daugiau. Šiais mokslo metais, mokantis nuotoliniu būdu, buvo pravesta ne viena integruota pamoka.

Vokiečių kalbos mokytoja Vilma Ratkevičienė su geografijos mokytoja Loreta Kundrotiene vedė dvi integruotas nuotolines pamokas 8 klasės mokiniams: „Vokietijos geografinė padėtis“ ir  „Vokiškai kalbančios šalys“. Mokiniai šių pamokų metu tobulino ne tik vokiečių kalbos įgūdžius, bet ir gilino Europos politinio žemėlapio pažinimo žinias.

IT mokytoja Rasa Jonaitienė kartu su geografijos mokytoja Loreta Kundrotiene vedė nuotolinę integruotą pamoką „Žemėlapio – plano braižymas piešimo programa“ 5 klasės mokiniams. Penktokams buvo tikrai didelis iššūkis pavaizduoti planą sutartiniais ženklais, išlaikant proporcijas ir laikantis nurodymų, tačiau mokinai susidorojo su užduotimis ir patys pasidžiaugė pasiektais rezultatais.

Tokiose pamokose tobulėja ir mokinys, ir mokytojas, geriau įsimenama informacija. Dalykų integracija pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus. Integruotos pamokos mokiniams labai patinka, nes jos yra įdomesnės, tačiau kartais ir sunkesnės, nes reikia suderinti įvairių dalykų žinias ir gebėjimus. Tokios pamokos skatina mokytojus kelti savo kompetenciją, nuolat atnaujinti ir tobulinti savo dalyko ugdymo turinį. Nemažas iššūkis tapo integruotos pamokos nuotoliniame ugdyme, tai naujos galimybės, skatinančios efektyviau panaudoti IT žinias mokiniams ir mokytojams.

Mokytojos Loreta Kundrotienė, Vilma Ratkevičienė, Rasa Jonaitienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.