Kamerinis orkestras

Antrus metus gyvuojančiame gimnazijos kameriniame orkestre groja 5‒8 kl. ir I‒IV g. kl. smuiko ir violončelės specialybių mokiniai, orkestro vadovė M. Minčiūnienė bei koncertmeisterė L. Mameniškytė. Pirmąjį pusmetį buvome parengę programą ,,Muzikuokime kartu“ drauge su Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos jaunaisiais smuikininkais. Daug koncertavome ir planavome jau šį pusmetį parodyti šią programą Rygos lietuvių mokykloje. Savo repertuarą ketinome praplėsti, pasikviečiant gimnazijos kitų specialybių mokinius–solistus. Taigi, šalia šiais laikais kuriančio vokiečių kompozitoriaus J. Johow orkestrinių pjesių ,,Happy strings“ ir ,,Violin meeting“, linksmojo  S. Joplin ,,Regtaimo“, repetavome V. A. Mozart ,,Largetto“ klarnetui su Jonu Janušausku (mokytojas R. Jonaitis) , V. Belini ,,Maldą“ dviems sopranams su Agne ir Simona Balčiūnaitėmis (mokytoja B. Smiltinikienė), ruošėme kūrinius iš kino filmų – A. Menke ,,Vėjo spalvos“ iš k/f ,,Pocahontas“ , E. Doga Valsą iš k/f ,,Mano meilus ir švelnus žvėris“ (su specialiai skirtomis partijomis orkestro abiturientėms Kornelijai ir Orintai), su Arijumi Malakausku (mokytojas A. Povilaitis) repetavome A. Badalamenti muziką iš k/f ,,Twin Pykso miestelis“ bei M. Legran ,,Šerbūro lietsargiai“ vibrofonui ir orkestrui. Savo repertuare visada turime lietuvišką orkestrinį kūrinį. Šį kartą laukėme šiauliečio kompozitoriaus Algirdo Bružo kūrinio ,,Našlaitė“ aranžuotės kanklėms su soliste Auguste Gageckaite (mokytoja Regina Marozienė).

Turėjome gražių kvietimų: atnaujintą programą atlikti koncerte Klaipėdos laikrodžių muziejuje drauge su Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos stygininkais, vaikų gynimo dieną švęsti drauge su Juventos progimnazijos smuikininkais. 04-02 buvome pakviesti koncertuoti Šiaulių Vyskupijos Pastoraciniame centre L/d ,,Varpelis“ rengiamame respublikiniame renginyje ,,Vaikų poezijos pavasaris“. Motinos dieną, po šv. mišių buvome pakviesti groti šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, tai progai ruošėme ir specialų baroko epochos kūrinį ‒ G. Ph.Teleman ‒ Largo ir Vivace.

Deja, gyvenimas pakeitė planus, svajones ir įsibėgėjusius darbus. Karantino metu teko prisitaikyti prie darbo nuotoliniu būdu. Kadangi visi drauge groti neturėjome galimybės, bendravome virtualiai per viber, messenger programėles. Mokiniai siuntė įrašus, vyresni dalinosi patirtimi su jaunesniais. Kam buvo sunku, turėjome individualias pamokas, ‒ darbas nenuėjo veltui. Gaila, kad neįvyko suplanuoti koncertai, kad taip ir neišlydėjome abiturienčių… Tikimės, kad  susirinkę naujais mokslo metais, pasipildę naujomis pajėgomis ir surepetavę kartu – turėsime naujų progų ir naujų kvietimų koncertuoti.

Styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė Marytė Minčiūnienė

Komentavimo galimybė išjungta.