Klasių vadovai

Klasė Vadovė (-as)
1 Jolanta Butenienė
2 Aušra Adomaitytė
3 Alina Mockuvienė
4  Loreta Škėlienė
5 Vitalija Šilerienė
6  Rasa Zurbienė
7 Gražvydas Nemeikšis
8 Daiva Dijokienė
Ia Janina Budrienė
Ib Justina Šaltė
IIa Loreta Kundrotienė
IIb Kęstutis Radavičius
IIIa Rasa Jonaitienė
IIIb Daiva Vasauskienė
IV Dalė Marcišauskienė

 

Komentavimo galimybė išjungta.