Klasių vadovai

 

Klasė Vadovė (-as)
1 Loreta Škėlienė
2 Jolanta Butenienė
3 Aušra Adomaitytė
4 Alina Mockuvienė
5 Vida Šambarienė
6 Dalė Marcišauskienė
7 Rasa Zurbienė
8 Gražvydas Nemeikšis
Ia Daiva Dijokienė
Ib Laimina Naujokienė
IIa Janina Budrienė
IIb Justina Šaltė
IIIa Zita Gramailienė
IIIb Kęstutis Radavičius
IVa Rasa Jonaitienė
IVb Daiva Vasauskienė

 

Komentavimo galimybė išjungta.