Konferencija „Aktyvūs, įtraukiantys ir įgalinantys mokymo metodai pamokoje – būdas sudominti mokinį“

XXI amžius yra sparčių technologijų, ekonomikos ir vertybių kaitos amžius. Vadovaujantis geros mokyklos koncepcija, geros mokyklos apibrėžimas pateikiamas, kaip „prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi“. Mokymosi sėkmės siekianti mokykla, tai mokykla, kurioje dirbantis mokytojas ieško būdų, kaip sudominti mokinį, skatina inovacijas ir kūrybiškumą, rūpinasi mokinių asmenybės ir socialine raida.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija ‒ tai mokymosi sėkmės siekianti gimnazija, kurioje dirbantys pedagogai – nuolat besimokanti bendruomenė.

Jau tampa tradicija kiekvienais metais organizuoti mokytojų nuotolinę respublikinę metodinę-praktinę konferenciją. Š. m. vasario 15 d. buvo organizuota nuotolinė respublikinė mokytojų konferencija „Aktyvūs, įtraukiantys ir įgalinantys mokymo metodai pamokoje – būdas sudominti mokinį“, kurios tikslas – skatinti mokytojų gerosios patirties sklaidą, gilinant mokinių kompetencijas pamokoje, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos procesus.

Konferencijos pirmoje dalyje sveikinimo žodį tarė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos direktorė dr. Regina Marozienė; VDU dėstytoja, NŠA ugdymo turinio departamento metodininkė, EdTech projekto specialistė dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė pristatė kompetencijomis grįstą pamoką; Šiaulių techninės kūrybos centro vadovas Roman Šarpanov dalinosi įžvalgomis, ką reiškia iššūkiais grįstas mokymasis, o šio centro pavaduotoja ugdymui Julija Muningienė pristatė projektais grįstą ugdymą. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Edita Puzarienė pristatė, kaip keičiasi mokinys, žvelgiant per atnaujinto ugdymo turinio kompetencijas.

Džiugu, kad šioje konferencijoje dalyvavo labai didelis būrys pedagogų iš visos Lietuvos, kurie dalinosi gerąja patirtimi apie įtraukiojo ugdymo organizavimą pamokose, patirtinio mokymo(si) taikymą šiuolaikinėje pamokoje, STEAM ugdymą, įveiklinimo būdus ir metodus per projektines veiklas. Kalbėta apie tai, kaip kompetencijomis grįstas ugdymas pasireiškia eTwinning projekte, kaip atsiskleidžia interaktyvi kūrybinė mokinių raiška per šiuolaikinio meno projektus.

Baigiantis konferencijai, ją apibendrinant ir reflektuojant, visi konferencijos dalyviai džiaugėsi  prasmingai praleistu laiku, turėję didelę praktinę naudą.

Suprasdami, kad „mokinys – ne indas, kurį reikia pripildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti“ (Plutarchas), mes – mokytojai sunkius dalykus galime paversti lengvais.

Mokytojos Giedrė Kielaitė ir Rasa Jonaitienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.