VKĮKG

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė:

Loreta Narušienė, grupės vadovė, dailės metodinės grupės pirmininkė

Regina Marozienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja

Marytė Markevičienė, akordeono metodinės grupės pirmininkė

Virginijus Tamoševičius, bendrojo ugdymo metodinės grupės pirmininkas

Rasa Jonaitienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Alina Mockuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

 2020 m.

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.