VKĮKG

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė:

Loreta Narušienė, grupės vadovė, dailės metodinės grupės pirmininkė

Irida Motekaitienė, meninio ugdymo skyriaus vedėja

Marytė Markevičienė, akordeono metodinės grupės pirmininkė

Virginijus Tamoševičius, bendrojo ugdymo metodinės grupės pirmininkas

Rasa Jonaitienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Alina Mockuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

2024 m. gimnazijos mikroklimato tyrimo anketų apibendrinimas

2023 m. gimnazijos mikroklimato tyrimo anketa

2023 m. mokinių, tėvų ir mokytojų forumas

2022-2023 m. m. lyderystė ir vadyba

2021-2022 m. m. mokytojų ir tėvų patirtys

2021 m. mokinių apklausa I dalis

2021 m. mokinių apklausa II dalis

2020 m. gimnazijos veiklos giluminis įsivertinimas ,,Ugdymas ir mokymasis”

 2020 m.

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.