VKĮKG

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė:

Loreta Narušienė, grupės vadovė, dailės metodinės grupės pirmininkė

Irida Motekaitienė, meninio ugdymo skyriaus vedėja

Marytė Markevičienė, akordeono metodinės grupės pirmininkė

Virginijus Tamoševičius, bendrojo ugdymo metodinės grupės pirmininkas

Rasa Jonaitienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Alina Mockuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

2021 m. mokinių apklausa

2020 m. gimnazijos veiklos giluminis įsivertinimas ,,Ugdymas ir mokymasis”

 2020 m.

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.