Korupcijos prevencija

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos darbuotojų etikos ir elgesio kodeksas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Atmintinė darbuotojams psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas

Pareigų, į kurias skiriant teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas ir pareigybių aprašymai

Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo

Įsakymas dėl įstaigos vadovo veiklų, susijusiu su interesų konfliktu

Už korupcijos prevenciją gimnazijoje atsakinga – raštinės vedėja Inesa Lileikienė, el. p. rastines.vedeja@sondeckis.lt

Įstaigos vidiniu kanalu gautų pranešimų apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų skaičius:
2022 m. – negautas nei vienas pranešimas.
2023 m. – negautas nei vienas pranešimas.

 

Komentavimo galimybė išjungta.