Korupcijos prevencija

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos darbuotojų etikos ir elgesio kodeksas

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija vadovaujasi  Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos patvirtintu 5 priedu, „Pavyzdinis veiksmų, patekus į situacijas, galinčias kelti korupcinio pobūdžio riziką, aprašas“

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas

Pareigų, į kurias skiriant teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas ir pareigybių aprašymai

Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo

Už korupcijos prevenciją gimnazijoje atsakinga – raštinės vedėja Inesa Lileikienė, el. p. rastines.vedeja@sondeckis.lt

 

Komentavimo galimybė išjungta.