Laimėtas naujas tarptautinis projektas

Gruodžiui įpusėjus tapo aišku, kad gimnazijos pateikta paraiška dėl programos ERASMUS+KA1 projekto „Kultūros paveldo ugdymas ir skaitmeninės aplinkos puoselėjimas, pasitelkiant europietišką patirtį“ vykdymo gavo finansavimą, kurio suma viršija 28 tūkstančius eurų. Projektu siekiama tobulinti mokinių kultūros paveldo ugdymo procesą, tinkamai pritaikant šiuolaikiškas virtualias mokymo(si) aplinkas, bei stiprinti bendruomenės tarpkultūrinę kompetenciją Europos kultūros paveldo kontekste. Projekto trukmė 2020–2021 metai, jo iniciatorė ir veiklų koordinatorė – mokytoja Loreta Narušienė.

Viso numatoma įgyvendinti 11 mobilumų, kurių dalyviai turės galimybę aplankyti ir vykdyti veiklas įvairaus tipo muziejuose, susipažinti su Web 2.0 programos technologinėmis priemonėmis, stebėti jų praktinį pritaikymą, įsisavinti IKT priemonių panaudojimą nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimui. Ansamblinio muzikavimo kursų programa numato galimybę susipažinti su garsiausių muzikos pedagogų metodikomis: muzikinio rašto dėstymo, tautiško repertuaro parinkimo, orkestruočių pritaikymo ir pan. Taip pat tikimasi užmegzti naujus bendravimo ir kultūrinius ryšius.

Tarptautiniuose kursuose įgyta patirtimi mokytojai dalinsis su kolegomis gimnazijoje, mieste, šalyje bei organizuojamų tarptautinių renginių metu. O įgytos žinios bus panaudotos plėtojant bendradarbiavimą su Šiaulių „Aušros“ muziejumi, kuriant gimnazijoje steigiamo muziejaus ekspozicijas, planuojant edukacines veiklas, vykdant projektinę veiklą eTwinning platformoje, tobulinant inovatyvius mokomųjų dalykų  dėstymo metodus.

Meninio ugdymo skyriaus vedėja Irida Motekaitienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.