Liaudies instrumentų pedagogų seminaras

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų ir akordeono katedra, Liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“ ir  Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija birželio 14–15 d. surengė liaudies instrumentų mokytojų vasaros seminarą „Solinio ir ansamblinio muzikavimo liaudies instrumentais aktualijos“.

Seminaro tikslai – aktyvinti šalies Liaudies instrumentų pedagogų, liaudies instrumentų kolektyvų  vadovų kvalifikacijos tobulinimo procesą, dalijimąsi gerąja profesine patirtimi, formuoti tolesnės liaudies instrumentinės muzikos žanro plėtros strategiją, įvertinti, susisteminti ir apibendrinti pasirengimo 2014 m. Dainų šventės kanklių popietės „Skambėkite, kanklės“ koncertui rezultatus.

Seminarą sudarė teorinė ir praktinė dalys: teorinėje dalyje lektoriai, aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos liaudies instrumentų pedagogai, atlikėjai dalijosi savo gerąja profesine patirtimi: skaitė pranešimus, vedė atviras pamokas. Klausytojai susipažino su edukacinėmis naujovėmis, gvildeno pedagogines, vadovavimo meno kolektyvams problemas, kaupė pedagoginį ir koncertinį repertuarą, informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius aktualius žanro renginius: festivalius, konkursus, seminarus, kito pobūdžio projektus. Praktinę seminaro dalį sudarė kūrybinė laboratorija – pedagogų ir jų mokinių kanklių orkestro repeticijos, kurių rezultatas – birželio 15 d. surengtas koncertas Šiaulių šv. Margelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje. Koncerte dalyvavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos kanklių ansamblis (vad. R. Marozienė), vokalinis ansamblis (vad. J. Juozūnienė), mokytoja Beata Smiltinikienė, birbynininkas A. Jankus bei Šiaulių m. ir regiono muzikos / meno mokyklų koncertinių ir tradicinių kanklių ansambliai. Koncerte jungtiniam kanklių orkestrui dirigavo LMTA profesorė Lina Naikelienė, docentė Aušrelė Juškevičienė, lektorė Jolanta Babaliauskienė, Birutė Sakalienė ir mūsų mokyklos mokytoja Regina Vaišnorienė. Koncertą vedė R. Marozienė.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.