Meninio skaitymo popietė bibliotekoje

Kovo 17 dieną į gimnazijos biblioteką rinkosi nemažas būrys pačių geriausių 1‒4 klasių skaitovų. Čia vyko meninio skaitymo popietė. Popietės tikslas ‒ skatinti pradinių klasių mokinių norą puoselėti savo gimtąją kalbą, ugdyti kūrybiškumo bei meninę ir estetinę kompetencijas, tenkinti  gabių mokinių saviraiškos poreikius.

Renginį vedė ketvirtokės Smiltė Kontautaitė ir Smiltė Kvičiūtė, muzikavimu džiugino Saulė Giedrimaitė ir Jogaila Jonas Sadauskas.  Mokinukų lūpose skambėjo Maironio, Justino Marcinkevičiaus, Juozo Nekrošiaus, Kęstučio Ivinskio, Kosto Kubilinsko, Anzelmo Matučio, Aldonos Elenos Puišytės, Viliaus Baltrėno, Zitos Gaižauskaitės, Petro Panavos, Leonardo Žitkevičiaus, Dalios Kudžmaitės eilės.  Trečios klasės mokinė Gabrielė Pautieniūtė skaitė savo kūrybos miniatiūrą „Gražus pavasaris!“.

Renginio metu paminėta Knygnešio diena, prisimintas nelengvas lietuviško žodžio kelias spaudos draudimo laikotarpiu, deklamuotos eilės, aplankyta gimnazijos bibliotekininkės Rasos paruošta paroda, kurioje eksponuojami knygnešių veiklai skirti spaudiniai.

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Neringa Brazaitienė pasidžiaugė renginiu, kalbininko Jono Jablonskio žodžiais priminė mokiniams, kaip „svarbu gerai mokėti savo gimtą kalbą, nes tik taip žmogus gerai išmoks ir kitų kalbų“.

Už skambų žodį ir nuoširdumą visiems skaitovams įteiktos gimnazijos direktorės dr. Reginos Marozienės padėkos bei atminimo dovanėlės. Nuoširdus ačiū pradinių klasių mokytojoms Aušrai, Alinai ir Loretai už puikiai paruoštus mokinius.

Gimnazijos bibliotekininkė Rasa Zurbienė ir pradinių klasių mokytoja Jolanta Butenienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.