Metodinės grupės

 

Metodinės grupės pavadinimas Pirmininkas
Akordeono M. Markevičienė
Bendrojo ugdymo V. Tamoševičius
Choro dirigavimo ir dainavimo B. Smiltinikienė
Dailės L. Narušienė
Fortepijono M. Kaubrienė
Gitaros M. Būda
Liaudies instrumentų R. Vaišnorienė
Muzikinio teorinio paruošimo J. Narkienė
Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų R. Jonaitis
Styginių instrumentų N. Prascevičienė
1–6 klasių bendrojo fortepijono R. Sližienė
7-8, I-IV gimnazijos klasių bendrojo fortepijono K. Drakšienė
Pradinio ugdymo J. Butenienė
1–8 klasių vadovų D. Dijokienė
I–IV gimnazijos klasių vadovų D. Vasauskienė

 

Komentavimo galimybė išjungta.