Metodinės grupės

 

Metodinės grupės pavadinimas Pirmininkas
Akordeono M. Markevičienė
Choro dirigavimo ir dainavimo B. Smiltinikienė
Dailės L. Narušienė
Fortepijono M. Kaubrienė
Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų R. Jonaitienė
Gitaros M. Būda
Kalbų, socialinių mokslų V. Tamoševičius
Liaudies instrumentų R. Vaišnorienė
Muzikinio teorinio paruošimo J. E. Narkienė
Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų Z. Drakšas
Styginių instrumentų N. Prascevičienė
1–6 klasių bendrojo fortepijono R. Sližienė
7-8, I-IV gimnazijos klasių bendrojo fortepijono K. Drakšienė
Pradinio ugdymo A. Adomaitytė
1–8 klasių vadovų D. Dijokienė
I–IV gimnazijos klasių vadovų D. Vasauskienė

 

Komentavimo galimybė išjungta.