METŲ APDOVANOJIMAI

2011 – ųjų METŲ APDOVANOJIMŲ pasirinkta tema – humanistinių bei organizacinių vertybių ugdymas (-is) ir puoselėjimas visoje mokyklos veikloje.

METŲ APDOVANOJIMŲ nominacijos buvo pateiktos šios:

     I. Mokytojų pagerbimui (Empatiškas mokytojas, Bendradarbiaujantis mokytojas, Atsakingas mokytojas, Gerai bendraujantis mokytojas, Etiškas mokytojas, Mokytojas – Auklėtojas).

Pretendentus garbingiems apdovanojimams galėjo rinkti visi Šiaulių Sauliaus Sondeckio moksleiviai.

     II. Kolegų pagerbimui (Kultūringas kolega, Nuoširdus kolega, Etiškas kolega, Bendradarbiaujantis kolega, Tolerantiškas kolega, Sąžiningas kolega).

Pretendentus garbingiems apdovanojimams galėjo rinkti visi Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos darbuotojai.

METŲ APDOVANOJIMŲ globėja – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos direktorė Irena Asauskienė –  pakvietė visą mokyklos kolektyvą palydėti 2011- uosius metus, susiburti visiems kartu į jaukią vakaronę. Mokyklos mokytojai džiugino kolegas grodami akordeonu, kontrabosu, pianinu bei gražiu dainavimu…

Mokyklos direktorė paskelbė METŲ APDOVANOJIMŲ nominacijų laimėtojus, nuoširdžiai visus pasveikino bei palinkėjo būti vieni kitiems dosniais žmoniškumu ir meile, tikėjimu ir kilnumu, tiesa ir teisingumu, sąžine ir padorumu, dvasingumu ir grožiu, santarve ir bendradarbiavimu…

 

 Sveikiname METŲ APDOVANOJIMŲ

MOKYTOJŲ nominacijų laimėtojus!


Empatiškas mokytojas – Jolanta Elena Narkienė (mokytoja ekspertė),

Bendradarbiaujantis mokytojasMarytė Markevičienė (mokytoja ekspertė),

Etiškas mokytojas, Marija Kaubrienė (mokytoja metodininkė),

Atsakingas mokytojasAsta Vaičiūnienė (mokytoja metodininkė),

Gerai bendraujantis mokytojasRita Valiukienė (vyr. mokytoja),

Mokytojas-AuklėtojasDalia Marcišauskienė (mokytoja).

Sveikiname METŲ APDOVANOJIMŲ

KOLEGŲ nominacijų laimėtojus!

 

Etiškas kolegaIrida Motekaitienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui),

Nuoširdus kolegaDalia Vasauskienė (mokytoja metodininkė),

Kultūringas kolegaRimantas Abukevičius (vyr. mokytojas),

Bendradarbiaujantis kolegaVirginijus Tamoševičius (vyr. mokytojas),

Tolerantiškas kolegaRaimonda Sližienė (vyr. mokytoja),

Sąžiningas kolegaNijolė Oriol (sandėlininkė).

 

Linkime visiems mokyklos darbuotojams

 kuo geriausios kloties ir puikių darbo rezultatų!

ŠSSMM info

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.