Misija, vizija

MISIJA 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčius vaikus ir jaunuolius pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir akredituoto vidurinio ugdymo kartu su muzikos arba dailės ugdymu).

VIZIJA

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija – pažangi valstybinė menų gimnazija, susitarimo kultūra ir vertybėmis grindžianti santykius bendruomenėje, efektyviai įgyvendinanti ugdymo turinį šiuolaikiškose edukacinėse aplinkose.

Komentavimo galimybė išjungta.