Misija, vizija

MISIJA 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčius 7(6)–18 metų vaikus pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir akredituoto vidurinio ugdymo kartu su muzikos arba dailės ugdymu).

VIZIJA

 Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija – valstybinė menų gimnazija, kurioje savo meninius (muzikos ir dailės) gabumus ugdosi, kartu įgydami pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, iš Šiaulių krašto ir visos šalies atrankos būdu priimti mokiniai. Gimnazijos bendruomenė – atvira, bendradarbiaujanti, siekianti kiekvieno mokinio pažangos ir aukštų ugdymosi rezultatų.

Komentavimo galimybė išjungta.