Mokytojai

Vardas, pavardė Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija
BENDRASIS UGDYMAS
Aušra Adomaitytė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja
Neringa Brazaitienė Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja
Jolanta Butenienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Daiva Dijokienė Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Valerija Einorienė Anglų kalba

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

Mokytoja

Nijolė Buračienė Chemija Mokytoja metodininkė
Loreta Kundrotienė Geografija

Kūno kultūra

Mokytoja metodininkė

Mokytoja

Ona Girjotienė Fizika Mokytoja metodininkė
Zita Gramailienė Anglų kalba

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

Mokytoja

Rasa Jonaitienė Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė
Giedrė Kielaitė Gamta ir žmogus Vyresnioji mokytoja
Edita Leparskienė Biologija Mokytoja Metodininkė
Rita Margevičienė Etika Mokytoja Metodininkė
Dalė Marcišauskienė Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Mokytoja metodininkė
Alina Mockuvienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Saulė Raubickaitė Tikyba Mokytoja metodininkė
Vilma Ratkevičienė Vokiečių kalba Vyresnioji Mokytoja
Gražvydas Nemeikšis Matematika Vyresnysis mokytojas
Vitalija Šilerienė Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė
Loreta Škėlienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Virginijus Tamoševičius Lietuvių kalba ir literatūra Mokytojas metodininkas
Rita Valiukienė Matematika Vyresnioji mokytoja

 

MENINIS UGDYMAS
Lora Andriuškienė Kanklės Mokytoja ekspertė
Voldemaras Barakauskas Dailės dalykai Vyresnysis mokytojas
Alvaidas Bernotas Birbynė, lamzdelis
KMT
Mokytojas  ekspertas
Lidija Bražaitė Violončelė Mokytoja metodininkė
Janina Budrienė Dailės dalykai Vyresnioji mokytoja
Marius Būda Gitara Vyresnysis mokytojas
Darius Daknys Birbynė, lamzdelis Mokytojas ekspertas
Rinaldas Damskis Dailės dalykai Mokytojas metodininkas
Rita Daukantaitė Choro dirigavimas Mokytoja metodininkė
Zigmas Drakšas Trimitas Mokytojas metodininkas
Kristina Drakšienė Fortepijonas Mokytoja
Liudmila Filimonenko Fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Violeta Gučienė Fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Viktorija Gurejeva Dainavimas Mokytoja
Nėlida Januškienė Muzikos teoriniai dalykai Mokytoja
Ramūnas Jonaitis Saksofonas
Klarnetas
Mokytojas metodininkas
Aida Juškaitė Dailės dalykai Mokytoja metodininkė
Gitana Kaltanienė Dailės dalykai Mokytoja metodininkė
Marija Kaubrienė Fortepijonas Mokytoja ekspertė
Gretė Každailytė Teatras Mokytoja (neformalusis švietimas)
Irina Kudinova Fortepijonas Mokytoja metodininkė
Vilija Lesauskienė Fotografija
Dailės dalykai
Mokytoja metodininkė
Laimutė Mameniškytė Fortepijonas Mokytoja ekspertė
Marytė Markevičienė Akordeonas Mokytoja ekspertė
Jonas Markevičius Akordeonas Mokytojas metodininkas
Regina Marozienė Kanklės Mokytoja ekspertė
Marytė Minčiūnienė Smuikas Mokytoja metodininkė
Jūratė Minkevičiūtė Muzika
Vargonai
Vyresnioji mokytoja
Irida Motekaitienė Choro dirigavimas Mokytoja metodininkė
Jolanta Narkienė Muzikos teoriniai dalykai Mokytoja ekspertė
Loreta Narušienė Dailės dalykai Mokytoja ekspertė
Sigita Petrauskaitė Muzikos teoriniai dalykai Mokytoja metodininkė
Olga Popova Fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Kęstutis Poškus Valtorna Mokytojas metodininkas
Aurimas Povilaitis Mušamieji instrumentai Mokytojas metodininkas
Nijolė Prascevičienė Smuikas Mokytoja ekspertė
Kęstutis Radavičius Gitara Vyresnysis mokytojas
Rita Ragauskaitė Choro dirigavimas Mokytoja metodininkė
Raimonda Sližienė Fortepijonas Mokytoja ekspertė
Beata Smiltinikienė Dainavimas Mokytoja metodininkė
Diana Stelmakovaitė Dailės dalykai Mokytoja
Rimantė Storožišinienė Fleita Mokytoja
Ligita Stravinskienė Smuikas Mokytoja metodininkė
Justina Šaltė Dailės dalykai Mokytoja ekspertė
Daiva Šulcaitė Fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Irina Tautkuvienė Fortepijonas Mokytoja metodininkė
Regina Vaišnorienė Kanklės Mokytoja ekspertė
Daiva Vasauskienė Akordeonas Mokytoja ekspertė

Komentavimo galimybė išjungta.