Mokytojai

Vardas, pavardė Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija
BENDRASIS UGDYMAS
Aušra Adomaitytė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja
Neringa Brazaitienė Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja
Jolanta Butenienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Daiva Dijokienė Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Valerija Einorienė Anglų kalba
Rusų kalba
Vyresnioji mokytoja
Daiva Jemeljanovienė Chemija Mokytoja metodininkė
Loreta Kundrotienė Geografija

Kūno kultūra

Mokytoja metodininkė

Mokytoja

Ona Girjotienė Fizika Mokytoja metodininkė
Zita Gramailienė Anglų kalba
Rusų kalba
Vyresnioji mokytoja
Rasa Jonaitienė Informacinės technologijos
Matematika
Mokytoja metodininkė
Edita Leparskienė Biologija Vyresnioji mokytoja
Rita Margevičienė Etika Mokytoja Metodininkė
Dalė Marcišauskienė Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Mokytoja metodininkė
Alina Mockuvienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Saulė Raubickaitė Tikyba Mokytoja metodininkė
Vilma Ratkevičienė Vokiečių kalba Vyresnioji Mokytoja
Vitalija Šilerienė Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė
Loreta Škėlienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Virginijus Tamoševičius Lietuvių kalba
Lietuvių kalba ir literatūra
Mokytojas metodininkas
Rita Valiukienė Matematika Vyresnioji mokytoja
 Virginija  Vaičiulienė  Prancūzų kalba  Mokytoja metodininkė

 

MENINIS UGDYMAS
Rimantas Abukevičius Muzikos istorija
Muzikos teorija ir harmonija
Muzikos kūrinių analizė
Vyresnysis mokytojas
Voldemaras Barakauskas Akvarelė
Tapyba
Kompozicija
Mokytojas
Alvaidas Bernotas Birbynė, lamzdelis
KMT
Mokytojas metodininkas
Lidija Bražaitė Violončelė Mokytoja metodininkė
Irena Brūzgienė Bendrasis fortepijonas Mokytoja metodininkė
Janina Budrienė Dailės dalykai Vyresnioji mokytoja
Marius Būda Gitara Vyresnysis mokytojas
Violeta Gučienė Bendrasis fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Rinaldas Damskis Grafika Mokytojas metodininkas
Virginija Daugirdaitė Smuikas Vyresnioji mokytoja
Rita Daukantaitė Choro dirigavimas Mokytoja
Zigmas Drakšas Trimitas Vyresnysis mokytojas
Kristina Drakšienė Bendrasis fortepijonas Mokytoja
Liudmila Filimonenko Bendrasis fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Nina Gotalskaja Bendrasis fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Viktorija Gurejeva Dainavimas Mokytoja
Nėlida Januškienė Solfedžio
Muzikos pažinimas
Muzikos istorija
Mokytoja
Ramūnas Jonaitis Saksofonas
Klarnetas
Mokytojas metodininkas
Marija Kaubrienė Fortepijonas Mokytoja ekspertė
Irina Kudinova Bendrasis fortepijonas Mokytoja metodininkė
Vilija Lesauskienė Fotografija
Dailės dalykai
Mokytoja
Laimutė Mameniškytė Fortepijonas Mokytoja ekspertė
Marytė Markevičienė Akordeonas Mokytoja ekspertė
Jonas Markevičius Akordeonas Mokytojas metodininkas
Regina Marozienė Kanklės Mokytoja ekspertė
Marytė Minčiūnienė Smuikas Mokytoja metodininkė
Jūratė Minkevičiūtė Muzika
Vargonai
Vyresnioji mokytoja
Irida Motekaitienė Choro dirigavimas Mokytoja metodininkė
Jolanta Narkienė Muzikos istorija
Solfedžio
Muzikos teorija ir harmonija
Mokytoja ekspertė
Loreta Narušienė Dailės dalykai Mokytoja ekspertė
Sigita Petrauskaitė Muzikos teorija ir harmonija
Lietuvių muzikos istorija
Vyresnioji mokytoja
Solfedžio Mokytoja metodininkė
Laura Pikelienė Teatras Mokytoja metodininkė (neformalusis švietimas)
Olga Popova Bendrasis Fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Aurimas Povilaitis Mušamieji instrumentai Mokytojas metodininkas
Nijolė Prascevičienė Smuikas Mokytoja ekspertė
Kęstutis Radavičius Gitara Vyresnysis mokytojas
Rita Ragauskaitė Choro dirigavimas Mokytoja metodininkė
Raimonda Sližienė Fortepijonas Mokytoja ekspertė
Beata Smiltinikienė Dainavimas Mokytoja metodininkė
Živilė Stanelienė Muzika
Choras
Vyresnioji mokytoja
Rimantė Storožišinienė Fleita Mokytoja
Justina Šaltė Dailės dalykai Mokytoja ekspertė
Daiva Šulcaitė Fortepijonas Vyresnioji mokytoja
Irina Tautkuvienė Bendrasis fortepijonas Mokytoja metodininkė
Regina Vaišnorienė Kanklės Mokytoja ekspertė
Daiva Vasauskienė Akordeonas Mokytoja metodininkė
Edvinas Vasiliauskas Keramika Mokytojas (neformalus švietimas)

Komentavimo galimybė išjungta.