Mokytojų klubo išvyka į Vilnių

Paskutiniąją mokinių žiemos (Kalėdų) atostogų dieną, gruodžio 7-ąją, gimnazijos autobusu į Vilnių išvyko grupė pedagogų ir direktorė Regina Marozienė. Šią kelionę inicijavo psichologė, rinkodaros specialistė Simona Košinskaitė. Gimnazija šiais mokslo metais dalyvauja asociacijos „Kūrybinės jungtys“, vienijančios įvairių sričių profesionalus, tęstinėje programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“, kuri yra viena iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Kultūrinės edukacijos sistemos mokiniams modernizavimas“ dalių.

Simona Košinskaitė šio projekto rėmuose yra mūsų gimnazijos Mokytojų klubo veiklą kuruojanti kūrėja. Susitikimai su šia kūrėja vyksta nuo spalio mėnesio. Po planavimo darbų klubo dalyviai gvildeno kritinio mąstymo, tyrinėjimo klausimus, projekto keliamus iššūkius. Vienas iš susitikimų vyko Šiaulių dailės galerijoje, kur kūrybiškumo kompetenciją pedagogai ugdėsi įkvėpti aplankytos parodos „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ įspūdžių.

Kelionės Vilniuje tikslas buvo aplankyti MO muziejų ir Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijų namus bei, pasitelkus nekasdienėje aplinkoje pastebėtus integracija pagrįstus ryšius, numatyti galimybes pritaikyti šias patirtis ugdymo procese. Simonos lydimi gimnazijos mokytojai ne tik išklausė parodų pristatymus, komentarus, tačiau nuoširdžiai vykdė pavestas užduotis, kolegiškai bendravo, dalijosi savo potyriais, juos analizavo. Betarpiškai bendraujant laikas netruko prabėgti.

Pedagogai, mokydamiesi ir stiprindami savo kompetencijas, siekia ugdyti mokinių kūrybingumą, kritinį mąstymą, taikyti įvairius metodus. Įgytos patirtys bus panaudotos planuojant ir įgyvendinant integruotas pamokas ar kitas integralias edukacines veiklas.

Į Kūrybinių jungčių projektą yra įsitraukę ir gimnazijos 8 klasės mokiniai su klasės vadove Janina Budriene. Jų vykdomas veiklas kuruoja kūrėjas ‒ režisierius, renginių vedėjas Tomas Jašinskas.

Mokytojų klubo išvyka buvo ne paskutinė. Planuose yra numatyta kelionė į Vilnių vasario mėnesį. Tačiau artimiausioje ateityje ‒ integruotų pamokų planavimo darbai.

Meninio ugdymo skyriaus vedėja Irida Motekaitienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.