Netradicinio ugdymo diena „Mes skirtingi, bet vieningi“

Lapkričio 25 dieną I–III gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo veiklose, skirtose tolerancijos dienai pažymėti. Šis renginys sudarė palankias sąlygas dalyvių emocinio intelekto ir bendrųjų kompetencijų plėtotei. Aukšto emocinio intelekto mokiniai yra atkaklūs, ryžtingi, šilti, įtikinantys, socialūs, kruopštūs, rūpestingi – aktyvūs ir atsakingi piliečiai.

Renginį pradėjome nuo namų darbų pristatymų. Kiekviena klasė atskleidė savo tolerancijos sampratą, pristatydama ir demonstruodama sukurtus filmukus. Socialinių kompetencijų gilinimas vyko dalyvaujant bendros veiklos kūrybinėse dirbtuvėse: komandos kūrė 2016 metų tolerancijos simbolį – Paukštį, rengė inscenizacijas. Inscenizacijų veikėjai „Misteris Nekantrusis“, „Ponia Abejingoji“ ir „Panelė Tolerancija“ privertė analizuoti ir įvertinti savo vertybių skalę. Bendruomeniškumo ir bendrų vertybių formavimuisi didelę įtaką turėjo vaidybinio filmo stebėjimas ir aptarimas. Netradicinio ugdymo dienos refleksijos metu išsakytos mokinių mintys leido daryti išvadą – tolerancija yra mums svarbi vertybė.

Daugiau foto

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.