Nuotolinė respublikinė mokytojų konferencija „Interaktyvių metodų taikymas pamokoje – būdas sudominti mokinį“

Kasdien vis labiau suprantame, kad šiuolaikiniam vaikui tradicinės pamokos tampa nuobodžios, neinformatyvios. Todėl mes, mokytojai, nuolat turime ieškoti būdų, kuriais galėtume sudominti šiuolaikinį mokinį, kelti jo mokymosi motyvacijos lygį.

Šia intencija Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendrojo ugdymo mokytojai 2022 m. sausio 6 d. organizavo nuotolinę respublikinę mokytojų konferenciją „Interaktyvių metodų taikymas pamokoje – būdas sudominti mokinį“, kurios tikslas – plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, siekiant tobulinti šiuolaikinę pamoką.

Plenarinėje konferencijos dalyje sveikinimo žodį tarė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos direktorė dr. Regina Marozienė ir skaitė pranešimą „Inovatyvus mokymas(is) XXI a. ugdymo kontekste“. UAB „Biznio mašinų kompanija“ Edukacinių sprendimų skyriaus vadovė Rūta Kairytė pristatė hibridinio mokymo priemones, o Šiaulių techninės kūrybos centro direktorius Roman Šarpanov pranešimu „Papildančios realybės taikymas pamokoje“ pasidalino naujausiomis IT programomis, kurios įtraukia mokinius į ugdymo procesą.

Džiugu, kad šioje konferencijoje dalyvavo labai didelis būrys pedagogų iš visos Lietuvos, kurie dalinosi gerąja patirtimi apie tarptautinių projektų integravimą į ugdymo procesą. Tokie projektai yra visos mokyklos kaitos stimulas, skatinantis pedagogų iniciatyvumą, savęs įgalinimą, tobulinti užsienio kalbos žinias, stiprinti tarpkultūrinius ryšius europiniame kontekste. Taip pat buvo kalbėta apie mokymosi personalizavimą, individualizavimą ir diferencijavimą, personalizuoto ugdymo inovacijas, kaip IKT taikoma įvairių dalykų pamokose, kokie yra sėkmingi mokymo(si) aktyvinimo metodai, kokios patirtys įgyjamos ugdant kritinį, analitinį, kūrybinį mąstymą. Konferencijos metu ne vienas šalies pedagogas pasidalino gerąja patirtimi apie STEAM veiklų integravimą pamokų metu.

Apibendrinant konferenciją, VšĮ Lietuvos verslo kolegijos docentė Raimonda Tamoševičienė, dalindamasi  mintimis, visiems tarsi uždavė klausimą: „inovacija ir tradicija: ar nežinoma nauja geriau nei patikrinta sena?“.

Kaip matome, juodas lentas, baltas kreidas, pluoštus plonų sąsiuvinių vis dažniau pakeičia modernios užrašinės kietais viršeliais, interaktyvios lentos, virtualūs modeliai, o teorijos dėstymui mokytojas vis dažniau pasitelkia kompiuterines ir kitokias vizualines priemones.

Mokytoja Giedrė Kielaitė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.