Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas

Projekto Nr. VPI-2.1-ŠMM-01-V-03-002

Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) įgyvendina projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“, VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“.

Projekto pradžia: 2011-11-11
Projekto trukmė: 28 mėn.

Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Skirta parama: 5 208 740,46 Lt

Projekto tikslas – pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas.
Projekto uždavinys – pasirengimas naujiems procesams bei kvalifikacijos tobulinimas.

Projekto veiklos:
1. Lietuvių kalbos brandos egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas;
2. Brandos darbo įdiegimas;
3. Užsienio kalbų (anglų kalbos, rusų kalbos, vokiečių kalbos, prancūzų kalbos) brandos egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas;
4. Elektroninės erdvės priemonių (portalo ir ataskaitų modulio), skirtų PUPP, BE ir pasiekimų vertinimui, sukūrimas ir mokymai darbui su jomis;
5. Brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų vertintojų ir NEC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.

Projekte dalyvaujančios ŠSSMM koordinatorė – Irida Motekaitienė

Komentavimo galimybė išjungta.