Pianistų išvyka į Vilnių

Gruodžio 4 d. gimnazijos pianistai lankėsi Vilniuje. Pagrindinis kelionės tikslas – giliau susipažinti su M. K. Čiurlionio ir jo žmonos Sofijos gyvenimu ir kūryba. Pakeliui į sostinę mokiniai atsakinėjo į viktorinos klausimus, kuriuos parengė mokytoja M. Kaubrienė.

Jaukioje M. K. Čiurlionio namų aplinkoje visus pasitiko šių namų direktorius, genialiojo menininko provaikaitis, pianistas Rokas Zubovas. M. K. Čiurlionio kūrinius atliko Danielė Daukšaitė, Povilas Ušinskis (mokytoja R. Sližienė), Janina Bartulytė (mokytoja I. Kudinova), Aušrinė Leščinskytė (mokytoja I. Tautkuvienė), Milda Marija Kiškūnaitė (mokytoja M. Kaubrienė), Gabija Roduner ir Justina Krikščiukaitė (mokytoja L. Mameniškytė). Po šio nedidelio koncerto prof. R. Zubovas pasidalino savo įžvalgomis apie menininko gyvenimą bei kūrybą, apie jo lietuvišką veiklą 1907–1908 m. Vilniuje. Jautriai nuskambėjo lietuviškų dainų motyvais sukomponuoti kūriniai, kuriuos paskambino R. Zubovas. Jis noriai bendravo ir atsakinėjo į klausimus.

Aplankėme ir senąsias Rasų kapines, kuriose ilsisi daug šviesių asmenybių, prisidėjusių prie Nepriklausomos Lietuvos sukūrimo. Ten palaidoti M. K. Čiurlionis, J. Basanavičius, P. Vileišis, P. Višinskis, G. Landsbergis-Žemkalnis, V. Mykolaitis-Putinas ir dar daug kitų žinomų žmonių.

Pasirodo, kad dauguma mūsų mokinių dar nėra buvę Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje Kaune. Taigi, ši išvyka tebus tik graži pradžia ir stimulas domėtis, atrasti ir pajusti tikrąjį menininką M. K. Čiurlionį.

Mokytoja Marija Kaubrienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.