Projektas  ,,Grėsmės“

Rugsėjo 4 dieną II gimnazijos klasės mokiniai, vadovaujami dailės mokytojų Vilijos Lesauskienės ir Aidos Juškaitės, vykdė šiuolaikinių menų projektą ,,Grėsmės“. Pradžioje, stebėdami filmuotą vaizdo medžiagą bei fotografijas, klausydami mokytojų komentarų, jie susipažino su įvairiais Lietuvos bei užsienio menininkų vykdomais šiuolaikiniais meniniais projektais, jų tikslais, paskirtimi bei vykdymo formomis. Taip pat sužinojo, jog meniniai projektai suteikia puikių galimybių kūrėjams – ne tik profesionaliems menininkams, bet net ir mokiniams – įtaigiomis meninės raiškos formomis išreikšti aktyvią poziciją, reaguojant į įvairiausias aplinkos aktualijas ir problemas, kviečiant žiūrovus prisijungti prie jų sprendimo.

Kas aktualiausia šiandien kiekvienam iš mūsų? Atsakydami į šį klausimą, galime mąstyti tiek lokaliai, tiek ir globaliai. Tikriausiai nerastume tokių, kurie nebūtų nieko girdėję apie žiniasklaidos kasdien skelbiamas grėsmes, kylančias dėl įvairiausių aplinkybių žmonėms, gyvūnams, gamtai ir visai mūsų žemei. Todėl ir buvo pasirinkta bendra projekto tema „Grėsmės“. Mokiniai atsitiktine tvarka pasiskirstė į 3 grupes, burtų keliu kiekviena grupė išsitraukė potemes: „augalai“, „žvėrys“, „paukščiai“. Kas šiandien labiausiai trikdo ramų minėtų objektų egzistavimą ir kaip tai susiję su žmogaus veikla? Kiekviena grupė turėjo apmąstyti grėsmes, apibūdinti problemą, parašyti ją įtaigiai išreiškiantį tekstą. Po to, panaudojant netradicines, alternatyvias medžiagas, dažus, ant žmogaus figūros sukurti vaizduojamus objektus. Ir dar viena labai svarbi dalis – netradicinėmis priemonėmis sukurti garsinį foną, sustiprinantį žodžio ir vaizdo įtaigą, pasirengti pristatymui – performansui.

Globaliausiai į problemą pažvelgė augalų problematiką nagrinėjusi komanda. Ji teigė, kad   augalai be galo svarbūs žmonijos egzistencijai, aplinkai, žemės gyvybei išsaugoti. Vizualizuodami temą, pasirinko keistus, mutuojančius, nykstančius, keičiančius formas bei spalvas augalus, kuriuose mažai belikę mums taip įprastos gaivios žalumos. Antroji, žvėrių gyvybės problemas analizavusi grupė iškėlė klausimą, kas iš tiesų yra didesnis „žvėris“: gyvūnas, gyvenantis savo natūralioje aplinkoje, ar jį žiauriai medžiojantis, į jo teritoriją brutaliai besibraunantis, sužvėrėjęs žmogus. Trečioji grupė, analizavusi paukščių išlikimo klausimą, įžvelgė visa naikinančią grėsmę – net ir tarp gyvūnų vykstančią egzistencinę kovą, vieniems naikinant kitus. Jie vaizdavo paukščio, šeimos saugotojo, kovą už savo šeimą, Suvokęs, kad nepajėgia jos apsaugoti, paukštis pasirinko liūdną susinaikinimo kelią. Mokinių idėja – pasinaudojus paukščių šeimos įvaizdžiu, pateikti atitikmenį tam, kas vyksta žmonių bendruomenėje.

Keturios kūrybos valandos netruko prabėgti. Visi mokiniai tapo menininkais-kūrėjais. Svarbiausia buvo veiklų plano sudarymas, bendravimas ir bendradarbiavimas, vienas kito išklausymas ir sutarimas, savitarpio pagalba. Projekte vieningai dirbo ir muzikantai, ir dailininkai, kiekvienas rasdamas sau artimą veiklą. Trumpo aptarimo-įsivertinimo metu mokiniai išsakė mintis, jog tokie projektai ne tik suteikia žinių apie šiuolaikinių menų raiškos galimybes, bet ir suburia kolektyvą, leidžia geriau pažinti save ir klasės draugus, laisvai atskleisti kūrybines idėjas, moko viešai išsakyti savo mintis, komunikuoti meno formomis. O svarbiausia – suteikia džiaugsmą kurti kartu.

Mokytojos Vilija Lesauskienė ir Aida Juškaitė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.