Projektas „Mes – Lietuvos piliečiai“

Gimnazijoje nuo vasario 8 d. iki kovo 19 d. vyko integruotas projektas „Mes – Lietuvos piliečiai“, kurio tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotizmą. Projekto metu buvo įvykdytos penkios veiklos, o jas įgyvendinti padėjo gimnazijos bendrojo ugdymo mokytojai.

Projektas prasidėjo mokyklos etapo istorijos olimpiada „Lietuvos valstybės ir visuomenės raida Gediminaičių ir Jogailaičių valdymo laikotarpiu (1295–1572)“. Jos nugalėtojos abiturientės Eva Buitvidaitė ir Kamilė Fokaitė atstovavo gimnazijai Šiaulių miesto mokinių istorijos olimpiadoje.

Antroji veikla buvo istorijos pamoka „Icchoko Rudaševskio dienoraštis Vilniaus gete“ II gimnazijos klasės mokiniams, kuri virtualiai įvyko Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje.

Puikus buvo 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti. Klausėmės kūrinių apie Lietuvą, džiaugėmės mokinių raiškiu deklamavimu. Šį konkursą parengti padėjo lietuvių kalbos mokytojai Vitalija Šilerienė ir Virginijus Tamoševičius.

Pilietiškumo pagrindų pamokose vyko diskusija „Kas man yra Lietuva?“. Šia tema Ia ir Ib gimnazijos klasių mokiniai rašė esė. Jų darbų ištraukas galima paskaityti gimnazijos laikraščio „Sondeckiukai“ vasario ir kovo mėnesių numeriuose. Šią veiklą organizuoti padėjo lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Šilerienė.

Paskutinė projekto veikla – istorijos ir gamtos mokslų (gamta ir žmogus) integruotas projektas „Mano Lietuva“ 6 klasės mokiniams. Mokiniai, padedami mokytojos Giedrės Kielaitės, kūrė video apie Lietuvą,  iš lego detalių statė Gedimino pilį.

Tokie projektai ugdo mokinių pilietiškumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir savarankiškumą. Reali jų nauda ir mokytojams: skatinamas skirtingų dalykų integravimas, tarpusavio bendradarbiavimas, tobulinamas ugdymo turinys.

Istorijos mokytoja Dalė Marcišauskienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.