Respublikinė liaudies instrumentų pedagogų, kolektyvų vadovų metodinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinė liaudies instrumentų pedagogika: iššūkiai ir galimybės“

Gegužės 4‒5 d. gimnazijoje įvyko nuotolinė respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinė liaudies instrumentų pedagogika: iššūkiai ir galimybės“. Konferencijos tikslas ‒ analizuoti šiandienos liaudies instrumentų pedagogikos aktualijas ir numatyti jos raidos perspektyvas, pasidalinti sukaupta gerąja pedagogine patirtimi. Renginio metu analizuotos naujos, efektyvios nuotolinio grojimo liaudies instrumentais mokymo formos, darbo su mokinių kolektyvais ypatumai, galimybės ir problemos, aptarti mokinių motyvacijos mokytis groti liaudies instrumentais skatinimo būdai, gvildenti šiuolaikinės grojimo liaudies instrumentais pedagogikos aktualijos ir unikalūs pedagoginės praktikos rezultatai: pristatyti metodiniai leidiniai, edukacinės priemonės, naujos instrumentų ir jų raiškos formos.

Dvi dienas trukusioje konferencijoje pranešimus skaitė 10 aukštos profesinės kvalifikacijos liaudies instrumentų pedagogų: LMTA liaudies instrumentų katedros vedėja doc. dr. Aistė Bružaitė, Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Kristina Kuprytė, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Lora Andriuškienė, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Irma Asinavičienė, Panevėžio muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Jolanta Virginija Klišienė, Marijampolės meno mokyklos mokytojas metodininkas Darius Klišys, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytojas metodininkas Rolandas Vilys, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos mokytojas ekspertas Darius Daknys ir Akmenės rajono meno mokyklos Naujosios Akmenės skyriaus mokytoja ekspertė Loreta Rimkuvienė.

Konferencijos klausytojai (jų užsiregistravo net 90) po konferencijos pranešimų abi dienas turėjo galimybę pasiklausyti jaunųjų liaudies instrumentų atlikėjų koncertų, kurie buvo transliuojami gimnazijos facebook paskyroje.

Konferenciją organizavo gimnazijos liaudies instrumentų metodinė grupė. Tikimės, jog šis renginys taps tęstiniu.

Dalinamės konferencijos įrašais:

„Šiuolaikinė liaudies instrumentų pedagogika: iššūkiai ir galimybės“ I dalis

„Šiuolaikinė liaudies instrumentų pedagogika: iššūkiai ir galimybės“ II dalis

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.