Respublikinis muzikos ir dailės festivalis „Tautų įvairovė – mūsų stiprybė“

Jau 1995 m. UNESCO organizacija Lapkričio 16 oficialiai paskelbė Tarptautine
tolerancijos diena, skatinančia mokytis atkreipti dėmesį į šalia esantį.

Mes gyvename daugiakultūrėje šalyje su turtinga ir įvairialype istorija, kuri šiandien vis išnyra, primindama apie save, mokydama įsiklausyti, ką ji sako. Niekam ne paslaptis, kad po Lietuvos dangum tilpo ir tebetelpa įvairių tautų žmonės – lietuviai, žydai, baltarusiai, rusai, lenkai, totoriai, karaimai … vieni šalia kitų, tarsi kartu, bet ir atskirai. Puoselėdami tradicijas, jie išlaikė identitetą iki šių dienų, nes būtent tradicijos – skiriamoji tautos dalis. Dėl šios priežasties, norint puoselėti tai, ką suformavo ilgaamžė šalies istorija, kas suformavo pačią šalį ir ją išlaikė, turime puoselėti kultūrą. Siekiant aukščiau išdėstytų tikslų, VšĮ Menopolis ir Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla organizavo festivalį, kuriame dalyvavo net 80 jaunųjų dailininkų bei muzikantų. Renginio dalyvių geografija apima Mažeikius, Pakruojį, Ukmergę, Ariogalą, Šiaulius, Kauną bei, žinoma, Vilnių ir jo kraštą.

Bendradarbiaujant ugdymo įstaigoms ir kitiems partneriams Vilniuje, Energetikos ir technikos muziejuje – šiuolaikinėje ir pažinimą skatinančioje erdvėje – vyko festivalio dalyvių dailės darbų paroda žydų ir totorių tautų simbolių tema bei muzikiniai pasirodymai, kurių metu jie atliko žydiškus, totoriškus bei lietuviškus kūrinius. Tuo siekta apjungti Lietuvoje gyvenančias tautas. Ypatinga svarba skirta pažinimui ir supratimui apie šalies daugiatautiškumą, kuris sąlygoja ir ypatingą kultūros įvairumą bei turtingumą. Atidarymo renginyje Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokiniai suvaidino spektaklį, kuris iliustravo šalies tamsųjį istorijos tarpsnį, nesuteikusį galimybės kaimynui būti šalia. Pasirodymas paliko gilų įspūdį. Dėkojame mokinius ruošusiai gimnazijos mokytojai Jurgitai Palikevičiūtei.

Be žydiškos liaudies dainos, kurią atliko ansamblis Klezmer Klangen Vilne, Ramunė Buikaitė bei gimnazijos choras „Simcha“, skambėjo ir profesionalioji žydų autorių kūryba, kurią smuiku atliko LMTA studentė Saulė Buikaitė, akompanuojama Jurgos Budrevičiūtės. Kadangi šių metų festivalio temos – žydų ir totorių tautos, renginyje skambėjo ir totoriška kalba – Kazanės totorių daina, atliekama Ramunės Buikaitės (akompanavo R. Vaičiulytė). Bei viso atidarymo renginio puošmena tapo autentiškas totoriškas šokis, atliekamas Lietuvos totorės Džiamilios Šcuckytės.

Festivalio konkursinėje programoje dalyvavo ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytojo Voldemaro Barakausko mokinių darbai. Jie neliko nepastebėti. Vienas jų laimėjo festivalio Grand Prix, dauguma tapo laureatais. Komisijos sprendimu, kurią sudarė dailininkė Žaneta Jasaitytė-Bessonova, Vilniaus Laisvės gimnazijos dailės mokytoja Iraida Aleksandra Lytkina bei Klaipėdos licėjaus dailės mokytoja Toma Šlimaitė-Bubelienė, mokytojui Voldemarui Barakauskui skirtas apdovanojimas už ypatingą profesionalumą ruošiant mokinius festivaliui. Sveikiname ir labai džiaugiamės mokytojo darbu.

Intensyvios dienos metu nei viena valanda nepraėjo veltui. Dalyviai ne tik muzikavo, dalyvaudami festivalio perklausose, kurias vertino kompetetinga komisija, bet ir interaktyviai įsitraukė į muziejaus edukacines veiklas. Jos taip pat paliko didelį įspūdį. Dienos pabaigoje, paskelbus ir apdovanojus festivalio laimėtojus, nesusilaikėme ir visi kartu su Mažeikių M. Račkausko gimnazijos vaikinų ansambliu BROS (vad. L. Terasius) atlikome bendrą dainą, kuri mums priminė, kad pirmiausia mes esame žmonės ir turime mokytis pajausti ir suprasti šalia esantį ne tik artimą, bet tiesiog kaimyną. Juk būtent jis gali būti pirmas ateinantis į pagalbą sunkiu metu. Be to, kiekvienam savos kultūros specifiką padeda suvokti kitų kultūrų pažinimas. Jis skatina atkreipti dėmesį į savo kultūros ypatumus, savo kultūros unikalumą, skatina juo domėtis.

Dėkojame festivalio partneriams, dalyviams, mokytojams, tėveliams, organizaciniam komitetui ir garbiajai komisijai.

Iki kitų prasmingų susitikimų jau kitais metais.

Festivalio meno vadovė bei idėjos autorė

Vilniaus N. Vilnios muzikos mokyklos mokytoja-metodininkė

Rasa Vaičiulytė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.