Seminaras mokytojams

Rugsėjo 17 d. mūsų gimnazijoje vyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pedagoginės paradigmos kaita pamokoje“.

Pagrindiniuose švietimo dokumentuose orientuojamasi į mokymosi paradigma pagrįstą mokytojo veiklą, todėl šis seminaras skirtas sudaryti galimybę šią paradigmą įgyvendinti mūsų gimnazijoje, pirmiausia atnaujinant mokytojų didaktinę kompetenciją, kuri yra viena svarbiausių veiksnių, lemiančių mokinių mokymosi motyvaciją ir rezultatus.

Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja seminaro lektorei Margaritai Vilkonienei (ŠU dėstytoja, NMVA vadovaujančioji vertintoja) už įdomų, naudingą seminarą bei malonų bendravimą.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.