Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija pažymėjo kontraboso mokytojo Jono Gudžiūno 90-metį

Spalio 22 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos koncertų salėje įvyko koncertas-susitikimas su 90-ties metų sukaktį švenčiančiu  buvusiu kontraboso specialybės mokytoju Jonu Gudžiūnu. Gimnazijos bendruomenės pastangomis surengtas koncertas – tai abipusė dovana. Gausi jaunimo auditorija troško pamatyti ir išgirsti gyvą legendą – žmogų, gimusį 1923 m., pergyvenusį II Pasaulinį karą, daugybę valdžių, mačiusį vargo, nepritekliaus ir skausmo.  Koncerto pradžioje skambėjo styginių muzika: griežė 11 kl. smuikininkė R. Matuliokaitė (koncertmeisterė L. Mameniškyte, mok. M. Minčiūnienė) bei 10 kl. kontrabosininkas B. Ručinskas (konc. J. Ručinskas, mok. A. Stankus). Renginio organizatorė ir vedėja  M. Minčiūnienė pristatė Jono Gudžiūno biografiją, reikšmingiausius nuveiktus darbus, Lietuvą garsinančius geriausius jo mokinius. 1939 m. baigęs pradinę mokyklą, J. Gudžiūnas ne iš karto pasirinko muziko kelią,- mokėsi ekonomikos, prekybos, žemės ūkio specialybių, tik 1947 m. įstojo į LTSR Valstybinę Konservatoriją. Baigęs ją, atvyko dirbti į Šiaulių muzikos technikumą, kur 1954-1984 m. vedė kontraboso klasę, grojo miesto simfoniniame orkestre. Kita J. Gudžiūno veiklos sritis – meno saviveikla. Suburta daugybė kaimo kapelų ir vokalinių ansamblių mokyklose, įmonėse, gamyklose. Koncertuota atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, dalyvauta konkursuose, Dainų šventėse. Ir dabar, globojamas ir prižiūrimas sūnaus Gintaro, Rėkyvoje gyvenentis jubilijatas yra subūręs kapelą, į kurią pusiau juokais pakvietė pensijon besirengiančius kolegas. Jo namuose tebeskamba muzika, kambarys pilnas muzikos instrumentų.

30 metų,  išdirbęs mokytoju bei kapelų vadovu, jau beveik 30 m. senolis yra pensijoje, sveikata nesiskundžia, o geros nuotaikos jam gali pavydėti ir jaunas. Kur toji ilgaamžiškumo paslaptis? Sparnuotas posakis „Dievo palaimintas tas, kurs muziką už darbą pasirinko“ puikiai tinka mokytojui.  J. Gudžiūnas kuria dainas, yra išleidęs keletą jų rinkinių. Koncerte nuskambėjusios penkios dainos „Vieversiai“, „Vakarė“, „Vėjas“, „Iš vasaros“, „Su obelim pražilusia žydėk“  – tai gimnazijos bendruomenės paruošta dovana jubilijatui. Dainavo E. Klumbytė (mok. N. Vaičiulienė, konc. R. Daukantaitė), A. Loginova ir A. Jurevičiūtė (mok. N. Vaičiulienė, konc. M. Būda), B. Gedrimaitė (mok. J. Juozūnienė, konc. S. Vaičiulionis), 9 kl. merginų ansamblis (mok. R. Narkus). Koncertą užbaigė mokytojų J. Juozūnienės ir R. Narkaus vokalinis duetas, jautriai pritariant mok. R. Marozienės vadovaujamam kanklių ansambliui. Sveikinimus ir linkėjimus vainikavo darnus ir skambus „Ilgiausių metų“.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.