Socialinis pedagogas

Mokyklos socialinis pedagogas:

  • padeda mokiniams adaptuotis mokykloje ir visuomenėje, ugdytis socialinius gebėjimus;
  • rūpinasi vaiko socialine gerove;
  • laiku pastebi, įvertina ir sprendžia mokinių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas socialines problemas;
  • konsultuoja mokinius, tėvus ir pedagogus;
  • atstovauja ir gina mokinių teises mokykloje ir kitose institucijose;
  • bendradarbiauja su mokiniams psichologinę ir teisinę pagalbą teikiančiomis institucijomis;
  • kuruoja socialiai remtinų ir bendrabutyje gyvenančių mokinių nemokamo maitinimo, transporto išlaidų kompensavimo organizavimą ir vykdymą.

Socialinė pedagogė Vilma Alasauskienė
tel. +370 605 46618
soc.pedagogas@sondeckis.lt
P. Višinskio g. 23, 311 kab.

DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena

Laikas

Pietų pertrauka

I

8.00-16.15

12.00-13.00

II

8.00-16.30

III

8.00-16.15

IV

8.00-16.30

V

8.00-15.30

KONSULTACIJAS IR PAGALBĄ TEIKIANČIŲ INSTITUCIJŲ KONTAKTAI
Vaikų linija (iki 18 metų) nemokamu telefonu 116 111, kasdien 11.00-21.00 val.
Vaikų linija internetu vaikulinija.lt.
Linija jaunimui (konsultacijos e-paštu)  kasnutiko@yahoo.com
Vaiko teisių apsaugos skyrius, tel. (8 41)  59 63 22
Centro policijos nuovada, tel. (8 41) 38 32 50

Psichologų ir psichoterapeutų konsultacijos:                                      
Pedagoginė – psichologinė tarnyba, tel. (8 41) 52 60 48
Psichinės sveikatos priežiūros centras, tel. (8 41)  52 54 19
Dainų psichinės sveikatos priežiūros centras, tel. (8 41) 41 66 53
Vaikų psichosomatinis poskyris (konsultacijos, gydymas), tel. (8 41) 52 30 42
R.Udrienė (privačios konsultacijos, gydymas) tel.  8 687 14098
Suaugusiųjų psichoterapijos skyrius, tel. (8 41) 52 49 45

Komentavimo galimybė išjungta.