Konkurso nuostatai

1. VI tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų stygininkų ir pianistų konkursas vyks 2022 m. birželio 14‒18 dienomis Šiauliuose.

2. Visos perklausos yra viešos.  

3. Konkurse gali dalyvauti muzikos ir meno mokyklų, menų mokyklų, gimnazijų ir konservatorijų moksleiviai: smuikininkai, altininkai, violončelininkai ir pianistai. Dalyvių amžius iki 17 metų.

4. Konkurso dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma pagal dalyvių gimimo datą.

 1. Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus kategorijas:
  A – iki 10 metų (imtinai)
  B – 11–13 metų
  C – 14–16 metų

6. Konkursas visose amžiaus kategorijose (A, B, C) vyks dviem turais

7. Konkurso programa atliekama mintinai.

8. II turo dalyviai, atrinkti vertinimo komisijos, baigiamajame koncerte gros privalomą lietuvių kompozitoriaus pjesę su Šiaulių kameriniu orkestru „Camerata Solaris“ (dirigentas ir meno vadovas Vilhelmas Čepinskis).

9. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins tarptautinė vertinimo komisija.

10. Konkurso vertinimo komisija turi teisę nutraukti pasirodymą atlikėjui viršijus nustatytą laiko limitą. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.

11. Konkurso organizatorius turi teisę koreguoti maksimalų dalyvių skaičių pagal paraiškos užpildymo datą. Dalyviai, nepatekę į konkursą, bus informuoti asmeniškai, jiems mokestis grąžinamas.

12. Dalyvio mokestis yra 80 eurų (negrąžinamas).

13. Sumokėti dalyvio mokestį ir atsiųsti užpildytas paraiškas reikia iki 2022 m. balandžio 15 dienos. Paraiškos formoje pridedama: dalyvio gimimo liudijimo kopija, spalvota fotografija (nuo 800×1200 pikselių, nuo 0,5 MB), mokesčio įmoką patvirtinantis dokumentas.

14. Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.

15. Kvietimas dalyvauti konkurse bus išsiųstas nurodytu elektroniniu paštu.

 1. Konkurso dalyvių pasirodymai vertinami 25 balų sistema:
  iki 14,9 balų – Dalyvio pažymėjimas – nepatenka į II turą
  15–19,9 balų – Diplomantai – II turo dalyviai
  20 balų ir daugiau – I, II, III vietų laureatai – II turo dalyviai
  Galimi ir specialūs prizai.

17. Konkurso uždarymas ir iškilmingas koncertas vyks 2022 m. birželio 18 dieną, kuriame dalyvaus vertinimo komisijos atrinkti laimėtojai.

18. Meistriškumo pamokos dalyviams ir mokytojams vyks 2022 m. birželio 20‒22 dienomis.