V tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-festivalis

Etnokultūrinių vertybių saugojimas ir puoselėjimas pasaulio globalizacijos ir kultūrų niveliacijos kontekste yra reikšmingas ir aktualus procesas, turintis didelės įtakos jaunosios kartos žmonių vertybių formavimui ir pilietiniam ugdymui. Lietuvių tautinė muzika ir liaudies instrumentai yra nacionalinės vertybės, kurių išsaugojimas ir puoselėjimas gali būti laikytinas vienu svarbiausių Lietuvos kultūros ir švietimo politikos prioritetų. Šiandien Lietuvoje ir kitose šalyse rengiami tarptautiniai etnokultūriniai projektai vienu pagrindinių tikslų įvardija kiekvienos tautos kultūros unikumo reprezentavimą ir jos sklaidą pasaulyje. Tai svarbi misija, padedanti formuoti pozityvų visuomenės santykį su etninėmis vertybėmis, skatinanti domėtis savo tautos istorinėmis šaknimis bei numatanti perspektyvinę etnokultūrinių vertybių puoselėjimo viziją.

Tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-festivalis yra vienintelis tęstinis tarptautinis tokio žanro projektas Lietuvoje, kurį Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija rengia nuo 2004 metų. Konkurso-festivalio tarptautinis pripažinimas, reguliariai sutelkiamos vis didesnės žiūrovų ir dalyvių auditorijos, besiplečianti jo renginių geografija ir įvairovė rodo šio projekto savalaikiškumą bei reikalingumą šiandieninėje Lietuvos kultūros rinkoje.

Šiais metais vykdomas projektas yra unikalus savo integralumu: jame sutilpo konkursas, festivalio koncertai, edukacinės, sociokultūrinės ir kraštotyrinės veiklos.

Kovo 30 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos didžiojoje salėje vyko konkurso-festivalio edukacinis projektas, kurio metu per pusantro šimto miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių žiūrėjo muzikinę pasaką „Gaidelis piningautojas“, kurią vaidino vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija šauni“ (vadovai Dalė ir Virginijus Dargiai), o ją įvairiais muzikiniais garsais iliustravo gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“ (vadovės Regina Vaišnorienė ir Rita Daukantaitė) ir vaikų folkloro ansamblis (vadovė Regina Marozienė), edukaciją vedė mokytoja Raimonda Sližienė. Jaunieji žiūrovai ne tik pasimokė gyvenimo išminties, bet ir susipažino su lietuvių tradiciniais ir ištobulintais muzikos instrumentais. Toks pat edukacinis projektas parodytas ir balandžio 19 dieną Šiaulių lopšelyje-darželyje „Berželis“.

Edukacinis muzikinis projektas – pasaka.

Balandžio 29−30 d. gimnazijoje įvyko tarptautinis konkursas, kuriame savo jėgas išmėgino 33 kameriniai Baltijos šalių liaudies instrumentų ansambliai. Konkurso dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga žiuri: pirmininkė, LMTA doc. Aušrelė Juškevičienė (Vilnius), Latvijos Janio Vitolo muzikos akademijos doc. Teiksma Jansone (Ryga), Ukrainos liaudies artistė Tetiana Malomuž (Kijevas), tarptautinių konkursų laureatė Olga Šiškina (Sankt Peterburgas), Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedros lekt. Algytė Merkelienė (Klaipėda). Gimnazijai konkurse atstovavo vaikų folkloro ansamblis (mokytoja R. Marozienė), kuris žiuri buvo įvertintas II laipsnio laureato diplomu. Antrąją konkurso dieną gimnazijos didžiojoje salėje įvyko iškilmingas laureatų apdovanojimas ir koncertas, kuriame pasirodė ne tik konkurso laureatai, bet ir žiuri nariai. Balandžio 29 dieną konkurso dalyviai tradiciškai koncertavo Kuršėnų vaikų globos namų auklėtiniams.

Liaudies instrumentinės muzikos festivalio – konkurso apdovanojimai

Tarptautinis festivalis tautinės muzikos mylėtojams padovanojo net 4 skirtingus koncertus. Į festivalį atvyko svečių iš Lietuvos ir užsienio. Organizatoriai džiaugiasi šiemet sulaukę Ukrainos nacionalinio radijo bandūrų trio (T. Malomuž (vadovė), K. Kovryk ir A. Čerevyšnyk) ir tarptautinių konkursų laureatės O. Šiškinos.

Pirmasis festivalio koncertas įvyko balandžio 28 dieną Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filiale. Kamerinės muzikos koncerte pasirodė viešnios iš Ukrainos ir Rusijos bei mūsų gimnazijos mokytojos R. Vaišnorienė, R. Marozienė (kanklės) ir D. Šulcaitė (fortepijonas). Koncertą vedė R. Marozienė.

Gegužės 1 dieną Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ įvyko pagrindinis festivalio koncertas, kuriame pasirodė visi festivalio svečiai. Kartu su atlikėjomis iš užsienio koncerte grojo LMTA Liaudies instrumentų orkestras (vadovai prof. L. Naikelienė, doc. E. Ališauskas ir lekt. A. Bružaitė),  mūsų gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo mišrus choras „Melomanai“ (vadovės J. Bražukienė ir N. Bernotienė), Šiaulių kultūros centro šokių ansamblis „Želmenėliai“ (vadovė A. Masėnienė), solistai: L. Mikalauskas (bosas), V. Gurejeva (sopranas), V. Daknienė (liaudiškas balsas). Koncerte dirigavo R. Vaišnorienė ir E. Ališauskas, koncertą vedė R. Sližienė.

Liaudies instrumentų koncertas

Projekto renginių akimirkas užfiksavo mokytoja Vilija Lesauskienė.

Gegužės 2 dieną tokį patį koncertą išvydo Jurbarko publika. Koncertas įvyko Jurbarko kultūros centre.

Gegužės 23 dieną Žeimelio gimnazijoje įvyko festivalio koncertas-edukacija (koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“, renginį vedė mokytoja R. Marozienė, o gegužės 24 dieną Žeimelyje įvyko mūsų gimnazijos dailės mokinių pleneras (mokytojai L. Narušienė, J. Budrienė, J. Šaltė, V. Barakauskas). Reikšminga tai, jog dailininkai ištyrinėjo Žeimelio apylinkes ir jas užfiksavo savo darbuose.

Tai dar ne paskutinis projekto renginys. Festivalis baigsis rugsėjo mėnesį Šiauliuose vyksiančiu koncertu.

Konkurso-festivalio organizatoriai dėkoja pagrindiniams projekto rėmėjams – Lietuvos kultūros tarybai, Šiaulių miesto savivaldybei, kitiems rėmėjams, partneriams bei visiems padėjusiems organizuoti, už galimybę įgyvendinti projekto tikslus.

Projekto vadovė Regina Marozienė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.