Vakaras, skirtas profesorių Sauliaus ir Silvijos Sondeckių atminimui

Vasario 8-osios vakarą Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namuose buvo nusilenkta Amžinybėn išėjusių, prasmingai dirbusių Lietuvos muzikinės kultūros labui profesorių Sauliaus ir Silvijos Sondeckių atminimui. Atrodo, ne taip seniai čia jie buvodavo tradiciniuose Trečiadienio vakaruose, o jis, kaip Vilniuje susibūrusio Šiauliečių klubo Prezidentas savo įtaigiu žodžiu padėdavo kiekvienam geriau pajusti mūsų šalies, o ir jo gimtojo Šiaulių miesto muzikinio gyvenimo peripetijas. Todėl tarp klausytojų buvo nepaprastai malonu matyti garbius šiauliečius Šiauliečių klubo Vilniuje veiklos koordinatorę docentę Vitoldą Sofiją Glebuvienę, įžymų lakūną Romualdą Račkauską, smuikininką profesorių Kazimierą Drąsutį Kanišauską, taip pat dailininkę Ireną Geniušienę, S. Sondeckienės buvusią studentę Viliją Gaižauskaitę, altininką Andrių Pleškūną ir kt.

Tad ir dabar, į praeitį tolstant S. ir S. Sondeckių gyventai epochai, Stasio Vainiūno namuose prof. S. Sondeckio buvimą primena nuolat kabantis dailininkės J. Brusokienės‒Karaškaitės paveikslas „Saulius Sondeckis“, o minėto vakaro metu daugelis afišų, programėlių ir leidinių priminė, kaip su Lietuvos muzikų rėmimo fondu prasmingai bendradarbiavo prof. S. Sondeckis ir jo vadovautas Lietuvos kamerinis orkestras rengiant koncertus Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui ir kitoms svarbioms mūsų šalies muzikinio gyvenimo datoms, kai vis skambėdavo vertingiausi lietuvių kompozitorių kūriniai. Tad ir dabar, kai jau Amžinybėn išėjo šios abi asmenybės, minėtą vakarą pradėjo žurnalisto Sauliaus Sondeckio filmuoti kadrai, visiems priminę gyvai kalbančius S. ir S. Sondeckius. Mintimis apie juos dalijosi dvitomio „Maestro Saulius Sondeckis“ autorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Leonidas Melnikas, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos direktorė Regina Marozienė, buvęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius profesorius Juozas Antanavičius, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė, Šiauliečių klubo koordinatorė V. S. Glebuvienė, šių eilučių autorius.

Vakaro muzikinę programą puošė iš Šiaulių atvykę, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos mokytojai ir mokiniai, tas nepaprastai žavus Šiaulių muzikinis atžalynas, kurį ugdo mokytojos ekspertės Nijolė Prascevičienė ir Raimonda Sližienė, koncertmeisterės Daiva Ramunė Šulcaitė ir Neringa Krikščiūnė.

Tenka ypač džiaugtis, kad Šiaulių garbės pilietė, mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė Lietuvos kultūrai kloja tvirtus pamatus, sugebėdama nuo mažų dienų parengti puikius jaunuosius smuikininkus. O kur dar jos iniciatyva Šiauliuose organizuojami tarptautiniai S. Sondeckio konkursai! Dalyvavusios koncerte antrokės Žemyna Živoltaitė, Agnė Marozaitė ir Bernadeta Januškaitė yra pasiekusios tokį muzikavimo lygį, kuris neįtikėtinas jų amžiui. Tai, žinoma, didžiulis N. Prascevičienės nuopelnas, taip pat didžiulis jų tėvelių nuolatinio dėmesio rezultatas. Žavėjo ir gimnazijos III klasės mokinio Agniaus Juškos smuikavimas, kurio muzikavimu Stasio Vainiūno namuose kadaise žavėjosi pats prof. S. Sondeckis.

Sudėtingą muzikinę programą atliko ir R. Sližienės mokiniai pianistai Povilas Ušinskis, Elzė Marija Pauliukonytė, Danielė Daukšaitė, Mantė Yacoub Mannal, o A. Vivaldi Koncerto keturiems smuikams b-moll I-ąja dalimi Allegro vakarą užbaigė smuikininkai Ugnė Krikščiūnaitė, Agnius Juška, Paulius Ubartas ir Deimantė Laurinaitytė.

Ačiū visiems atlikėjams smuikininkams ir pianistams, jų mokytojoms, koncertmeisterėms, Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklai už nuostabų profesorių Sauliaus ir Silvijos Sondeckių atminimo pagerbimą Vilniuje, Stasio Vainiūno namuose.

Muzikologas Vaclovas Juodpusis

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.