VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ Jurgita Šukutienė

Savaitės diena Laikas                                                    Pietu pertrauka
Antradienį ir ketvirtadienį 8.00 – 15.36val. 12.00 – 12.30 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

  • rūpinasi mokinių sveikata, teikia konsultacijas mokiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams;
  • atlieka mokinių sveikatos ir sergamumo analizę;
  • teikia pirmąją medicinos pagalbą;
  • įgyvendina užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
  • skaito paskaitas mokiniams sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos ugdymo, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos temomis;
  • teikia pagalbą mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes bei renkant informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose, plaukimo pamokose baseine;
  • konsultuoja mokinius ir mokytojus įvairiais visuomenės sveikatos klausimais;
  • dalyvauja organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras

Komentavimo galimybė išjungta.