Žodžio ir muzikos draugystė

Visos meno šakos ‒ muzika, žodis, dailė, šokis, bendraudamos tarpusavyje, nuolat viena kitą papildo. Mes dažnai dalyvaujame parodų atidarymuose, knygų pristatymuose. Birželio 18 dieną turėjome galimybę iš arčiau pažinti Neringos kraštą, jo žmones, tradicijas, kultūrą. Liudviko Rėzos kultūros centre, kuris randasi Juodkrantėje, vyko naujausio Neringos kultūros almanacho „Dorė“ pristatymas. Renginyje dalyvavo jo sudarytojai, autoriai, straipsnių herojai ir gimnazijos akordeonininkas šeštokas Motiejus Dudnikas, kuriam Juodkrantė ‒ tarsi antrieji namai.

Kultūros almanacho „Dorė“ sudarytoja ir redaktorė Raimonda Ravaitytė-Meyer pakvietė Motiejų dalyvauti almanacho pristatyme ir Nidos kultūros centre birželio 30 dieną.

 Mokytoja Marytė Markevičienė

 

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.