Biblioteka

Bibliotekos veikla ir paslaugos

Biblioteka yra atvira visiems bendruomenės nariams. Čia telkiami nauji skaitytojai, bendradarbiaujama su mokytojais, skaitytojai konsultuojami pasirenkant naują literatūrą.

Gimnazijos bibliotekos veiklos dėka ugdomas mokinių noras skaityti knygą, domėtis rašytiniais šaltiniais, savarankiškai ieškoti informacijos. Mokiniai plečia savo akiratį, stiprina atsakingumą.

Bibliotekoje nuolat rūpinamasi knygų/natų fondo atnaujinimu, tvarkymu, saugojimu ir populiarinimu. Turimas sukauptas vertingas muzikinės literatūros fondas garantuoja galimybę gimnazijai įgyvendinti užsibrėžtus strateginius tikslus – ugdyti menui itin gabius mokinius, vykdant specializuoto menų ugdymo krypties programas.

2022 metais skaitytojų aptarnavimui pradėtas naudoti elektroninio dienyno TAMO Bibliotekos modulis.

Bibliotekos fonde komplektuojama mokslinė, grožinė, muzikinė, informacinė literatūra. Didžiausią fondo dalį sudaro muzikinė literatūra: muzikinės knygos, natos, enciklopedijos, žinynai, žodynai, CD, informacinės knygos.

Bibliotekoje tvarkoma periodinė spauda, teikiama informacija apie naujai gautus leidinius.

Dalyvaujant ŠMM vykdomo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, buvo atnaujinta kompiuterinė technika, inventorius, baldai, o tai pagerino skaitytojui teikiamų paslaugų kokybę.

Skaitykloje galima:

  • įrengtose darbo vietose užsiimti savišvieta, ruošti namų darbus
  • naudotis enciklopedijomis, žinynais, žodynais, informacinėmis knygomis, kompaktiniais diskais
  • skaityti periodinius leidinius
  • nemokamai naudotis kompiuteriais su internetine prieiga
  • susipažinti su naujų knygų parodomis, teminiais knygų stendais
  • rengti savo darbų parodas
  • bendrauti su ugdymo karjerai konsultantu

Bibliotekoje dirba:
Bibliotekininkė Rasa Zurbienė
e-paštas: biblioteka@sondeckis.lt

Bibliotekos darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45

Bibliotekos skaitytojai aptarnaujami:
I-IV 8.00-16.00
V 8.00-15.00

Pietų laikas 12.00-13.00

Dėmesio! Paskutinis mėnesio penktadienis – tvarkos diena. Skaitytojai neaptarnaujami.

2023 metais įsigytos knygos ir vadovėliai

2022 metais įsigytos knygos ir vadovėliai

2021 metais įsigytos knygos ir vadovėliai

2020 metais įsigytos knygos ir vadovėliai

2019 metais įsigytos knygos ir vadovėliai

Komentavimo galimybė išjungta.