Darbo taryba

Alvaidas Bernotas, pirmininkas

Daiva Vasauskienė, pirmininko pavaduotoja

Marytė Minčiūnienė, sekretorė

Rimantas Abukevičius

Henrikas Šaulys

 

El. p. darbotaryba@sondeckis.lt

Komentavimo galimybė išjungta.