Darbo taryba

Virginijus Tamoševičius, pirmininkas

Beata Smiltinikienė, pirmininko pavaduotoja

Loreta Škėlienė, sekretorė

Violeta Gučienė

Arūnas Šliauteris
El. p. darbotaryba@sondeckis.lt

Komentavimo galimybė išjungta.