Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai organizavimas gimnazijoje

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo visi pedagogai, vykdymo efektyvumą koordinuoja ugdymo karjerai koordinacinė darbo grupė:
grupės vadovė, karjeros koordinatorė: Asta Vaičiūnienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja;

nariai:

Laura Pikelienė, teatro mokytoja;

Vitalija Šilerienė, lietuvių kalbos mokytoja;

Dalė Marcišauskienė, istorijos mokytoja;

Rita Valiukienė, matematikos mokytoja;

Daiva Vasauskienė, akordeono mokytoja;

Jolanta Butenienė, pradinių klasių mokytoja;

Vilma Alasauskienė, socialinė pedagogė.

Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Karjeros koordinatorė Asta Vaičiūnienė (mokiniui patogiu laiku) ir mokytoja Laura Pikelienė (trečiadieniais 14.45–15.30 val.) 309 kab.  teikia individualias ir grupines konsultacijas, kuriose:

 • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
 • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
 • padedama susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis, taisyklėmis;
 • individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais.

Bendra informacija apie karjeros ugdymą teikiama per tėvų susirinkimus.

2017–2018 mokslo metai

http://www.sondeckis.lt/atviru-duru-diena-tevu-darbovietese-sok-i-tevu-klumpes

http://www.sondeckis.lt/ekskursija-i-grozio-salona

http://sondeckis.lt/pirmokai-ir-antrokai-lankesi-siuvykloje

http://sondeckis.lt/netradicinio-ugdymo-renginiai-teatro-diena

https://sondeckis.lt/koncertas-susitikimas-su-buvusiais-mokiniais-sugrizimai

http://sondeckis.lt/koncertas-susitikimas-2

http://sondeckis.lt/tarptautine-mokymosi-ziniu-ir-karjeros-planavimo-paroda-studijos-2018

http://sondeckis.lt/isvyka-i-telsius-3

http://sondeckis.lt/treciokai-siauliu-apylinkes-teisme

http://sondeckis.lt/profesinis-veiklinimas-2

http://sondeckis.lt/isvyka-i-vilniu

http://sondeckis.lt/pazintis-su-ugniagesio-profesija

2016–2017 mokslo metai

http://sondeckis.lt/abiturientu-viesnage-sostineje

http://sondeckis.lt/meno-ir-kurybiniu-industriju-specialybiu-sklaida

http://sondeckis.lt/pirmokai-susipazino-su-siuvejo-profesija

http://sondeckis.lt/isvyka-i-telsius-2

http://sondeckis.lt/buvusiu-mokiniu-koncertas-sugrizimai

http://sondeckis.lt/vasario-9-d-koncertas

http://sondeckis.lt/isvyka-i-paroda-studijos-2017

http://sondeckis.lt/antrokai-siauliu-greitosios-medicinos-pagalbos-stotyje

http://sondeckis.lt/treciokai-siauliu-universiteto-sveciai

http://sondeckis.lt/susitikimas-su-vilniaus-dizaino-kolegijos-atstovais

http://sondeckis.lt/karjeros-galimybiu-pazinimas

http://sondeckis.lt/lietuvos-muzikos-ir-teatro-akademijos-studiju-pristatymas

http://sondeckis.lt/isvyka-i-klaipeda

http://sondeckis.lt/renginys-profesiju-muge

http://sondeckis.lt/isvyka-i-kauno-j-vienozinskio-kolegijos-menu-fakulteta

http://sondeckis.lt/gimnazijos-sveciai-lmta-ir-vdu-muzikos-akademijos-akordeonistai

http://sondeckis.lt/pirmokai-susipazino-su-kirpejo-profesija

Dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 
Ugdymo karjerai programa

SVARBU: NUO 2019 M. KEIČIASI STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS TVARKA

Naudingos nuorodos:
mukis.lt
euroguidance.lt
kurstudijuoti.lt
ldb.lt
lamabpo.lt
ploteus.net
kastu.lt
egzaminai.lt
aikos.lt

 

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.