Ugdymas karjerai

 

DIDŽIAUSIAS IŠŠŪKIS GYVENIME YRA ĮVEIKTI SAVO PATIES (NUSISTATYTAS) RIBAS IR EITI TAIP TOLI, KAIP NIEKADA NEBŪTUME SVAJOJĘ.

(PAUL GAUGUIN)

Ugdymo karjerai konsultantė

Giedrė Kielaitė
Gimnazijos biblioteka
Mob. +37068670727
El. paštas kielaite1@gmail.com

Karjera – tai procesas, realizuojamas nuolat kintančiame darbo pasaulyje. Todėl karjeros sėkmė priklauso ne tik nuo žmogaus gebėjimo laiku ir tinkamai sureaguoti į pokyčius, bet ir nuo gebėjimo juos numatyti bei jiems pasirengti, kad „neiškristų iš važiuojančio traukinio”.

Tikslas ‒ skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus ir įgūdžius bei stiprinti mokinių sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

Uždaviniai:

 • sudaryti sąlygas visiems gimnazijos mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi ir saviraiškos galimybes.
 • Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.
 • Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus.
 • Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupėse), kuris padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi ir profesinės veiklos rinkimusi.

Karjeros kompetencijos apima kompetencijų sritis:

 • Savęs pažinimas (savęs pažinimo procesas, asmens gebėjimas rasti, analizuoti ir pritaikyti informaciją apie save ir veiklos pasaulį).
 • Karjeros galimybių pažinimas (karjeros informacijos rinkimas, įvertinimas, mokymosi galimybių tyrinėjimas).
 • Karjeros planavimas (karjeros planų rengimas ir analizavimas).
 • Karjeros įgyvendinimas (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Mokinių profesinis konsultavimas (individualus ir grupėse):

 • atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą, padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą.
 • Padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais.
 • Mokoma susidaryti karjeros planą.
 • Mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 • Supažindinama su kintančiu darbo pasauliu.

Taip pat:

 • individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais.
 • Padedama klasių vadovams vesti klasių valandėles.
 • Ugdomos ir tobulinamos karjerai svarbiausios bendrosios kompetencijos.
 • Padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais.

KYLA KLAUSIMŲ? PASITARKIME!
Konsultacijos teikiamos
Gimnazijos bibliotekoje
Pirmadieniais
10:00 – 10:45
12:55 – 14:35
15:30 – 15:50
Ketvirtadieniais
10:00 – 12:00
12:55 – 13:40

Įdomi informacija tėvams ir vaikams:
Nuorodos:

www.mukis.lt
www.aikos.smm.lt
www.euroguidance.lt
www.ldb.lt
www.lamabpo.lt
www.nrcg.lt
 www.kastu.lt
www.egzaminai.lt
www.skvc.lt
www.sprc.lt

 

Komentavimo galimybė išjungta.