Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai organizavimas gimnazijoje

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo visi pedagogai, vykdymo efektyvumą koordinuoja ugdymo karjerai koordinacinė darbo grupė:
grupės vadovė, karjeros koordinatorė: Vaida Rimkevičienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja;

nariai:

Laura Pikelienė, teatro mokytoja;

Vitalija Šilerienė, lietuvių kalbos mokytoja;

Dalė Marcišauskienė, istorijos mokytoja;

Rita Valiukienė, matematikos mokytoja;

Daiva Vasauskienė, akordeono mokytoja;

Jolanta Butenienė, pradinių klasių mokytoja;

Vilma Alasauskienė, socialinė pedagogė.

Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Karjeros koordinatorė mokytoja Laura Pikelienė (trečiadieniais 14.45–15.30 val.) 309 kab.  teikia individualias ir grupines konsultacijas, kuriose:

 • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
 • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
 • padedama susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis, taisyklėmis;
 • individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais.

Bendra informacija apie karjeros ugdymą teikiama per tėvų susirinkimus.

2017–2018 mokslo metai

https://www.sondeckis.lt/atviru-duru-diena-tevu-darbovietese-sok-i-tevu-klumpes

https://www.sondeckis.lt/ekskursija-i-grozio-salona

https://sondeckis.lt/pirmokai-ir-antrokai-lankesi-siuvykloje

https://sondeckis.lt/netradicinio-ugdymo-renginiai-teatro-diena

https://sondeckis.lt/koncertas-susitikimas-su-buvusiais-mokiniais-sugrizimai

https://sondeckis.lt/koncertas-susitikimas-2

https://sondeckis.lt/tarptautine-mokymosi-ziniu-ir-karjeros-planavimo-paroda-studijos-2018

https://sondeckis.lt/isvyka-i-telsius-3

https://sondeckis.lt/treciokai-siauliu-apylinkes-teisme

https://sondeckis.lt/profesinis-veiklinimas-2

https://sondeckis.lt/isvyka-i-vilniu

https://sondeckis.lt/pazintis-su-ugniagesio-profesija

2016–2017 mokslo metai

https://sondeckis.lt/abiturientu-viesnage-sostineje

https://sondeckis.lt/meno-ir-kurybiniu-industriju-specialybiu-sklaida

https://sondeckis.lt/pirmokai-susipazino-su-siuvejo-profesija

https://sondeckis.lt/isvyka-i-telsius-2

https://sondeckis.lt/buvusiu-mokiniu-koncertas-sugrizimai

https://sondeckis.lt/vasario-9-d-koncertas

https://sondeckis.lt/isvyka-i-paroda-studijos-2017

https://sondeckis.lt/antrokai-siauliu-greitosios-medicinos-pagalbos-stotyje

https://sondeckis.lt/treciokai-siauliu-universiteto-sveciai

https://sondeckis.lt/susitikimas-su-vilniaus-dizaino-kolegijos-atstovais

https://sondeckis.lt/karjeros-galimybiu-pazinimas

https://sondeckis.lt/lietuvos-muzikos-ir-teatro-akademijos-studiju-pristatymas

https://sondeckis.lt/isvyka-i-klaipeda

https://sondeckis.lt/renginys-profesiju-muge

https://sondeckis.lt/isvyka-i-kauno-j-vienozinskio-kolegijos-menu-fakulteta

https://sondeckis.lt/gimnazijos-sveciai-lmta-ir-vdu-muzikos-akademijos-akordeonistai

https://sondeckis.lt/pirmokai-susipazino-su-kirpejo-profesija

Dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 
Ugdymo karjerai programa

SVARBU: NUO 2019 M. KEIČIASI STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS TVARKA

Naudingos nuorodos:
mukis.lt
euroguidance.lt
kurstudijuoti.lt
ldb.lt
lamabpo.lt
ploteus.net
kastu.lt
egzaminai.lt
aikos.lt

 

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.